Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.06 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Ljung-Hagborg: Etnologiska avdelningen, Uppsala universitet / Inst. För språk och kultur, Södertörns högskola
Publication title:Att haka fast vid något: Om män och skilsmässorelaterade livskriser
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:051
Abstract:Hur kan vi förstå människors försök att förankra sig själva i något fysiskt; fast och konkret när de upplever sina liv som präglade av kris? Jag vill ta den här frågan som utgångspunkt för att diskutera den roll existentialistisk; fenomenologisk teori kan spela i dagens etnologi. Det in-nebär att jag vill rikta fokus mot hur människor försöker finna nytt ”fotfäste” när de upplever att den värld de tidigare tagit för självklar har rasat; samt hur kulturella förlagor underlättar eller försvårar dessa strävanden. Mitt empiriska material består av dels tio djupintervjuer med män som har anknytning till mansjourer eller manliga kriscenter; dels en dagbok.

Mitt konferenspaper behandlar två teman:

För det första kopplingen mellan materiella tillgångar och föreställningar om vad som utgör en bra eller lycklig familj. Vad betyder egentligen snickrandet på sommarstugan eller renove-randet av vindsvåningen på ett djupare plan?

För det andra hur männen i min studie försöker finna förankring i något fysiskt och konkret när de upplever sig desorienterade eller inte vet hur de ska gå vidare med sina liv efter skils-mässan eller separationen.

Jag vill (utifrån ovan nämnda teman) diskutera hur det är möjligt att som etnolog förstå det materiella i relation till det existentiella.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:10
Pages:633-642
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/051/ecp015051b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Ljung-Hagborg (2005). Att haka fast vid något: Om män och skilsmässorelaterade livskriser, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=051 (accessed 2/12/2016)