Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.08 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Sidsel Karlsen: Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet, Sweden
Publication title:Globale artister i lokale festivaler: Glokale rom for musikalsk læring og utvikling av musikalsk identitet
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:043
Abstract:Musikkfestivaler utgjør en stor del av kulturoffentligheten og har i liten grad blitt utforsket som arena for læring og identitetsutvikling. I dette paperet vil jeg i et musikkpedagogisk sosiologisk perspektiv diskutere hvordan muligheten for å bringe inn globale artister i lokale festivaler skaper glokale; sosialt og musikalsk differensierte rom. Videre vil jeg undersøke hvilken betydning disse rommene kan ha for publikums musikalske læring forstått i et situert perspektiv og for utvikling av musikalsk identitet. Et empirisk materiale hentet fra pilotstudien til forskningsprosjektet ”Festspel i Pite Älvdal – en studie i festivalens betydning for identitetsutvikling” vil bli sett i lys av Anthony Giddens’ teorier om det lokale og globales dialektikk; atskillelsen av tid og rom; frikobling og identitetsutvikling i det senmoderne samfunnet.
Language:Norwegian
Year:2005
No. of pages:11
Pages:531-541
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/043/ecp015043b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Sidsel Karlsen (2005). Globale artister i lokale festivaler: Glokale rom for musikalsk læring og utvikling av musikalsk identitet, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=043 (accessed 2/13/2016)