Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.03 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Inger M. Jonsson: Filosofie Doktor i Måltidskunskap, Institutionen för Restaurang och Måltidskunskap, Campus Grythyttan, Örebro universitet, Sweden
Publication title:Familjemåltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och måltider
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:042
Abstract:I information och utbildning om mat och måltider på olika nivåer i det svenska samhället riktas insatserna mot familjer och hushåll och förmodas i en framtid komma till användning i vardaglig måltidspraxis. På den officiella nivån skapas råd och riktlinjer baserade på internationell och nationell vetenskaplig kunskap oftast naturvetenskapligt nutritionell. Dessa råd och riktlinjer är sedan tänkta att sändas vidare via hälso- och sjukvården och i skolan till hemmet/hushållet. Vilken är då jordmånen för denna information och utbildning dvs. hur tänker och handlar barn och familjer i ett kulturellt vardagsperspektiv när det gäller realiserandet av vad som kan betecknas som ”familjemåltider”? Via bosniska; somaliska och svenska familjer ges här en bild av det mångkulturella Sverige; där offentliga måltider i skola och barnomsorg; och mötesplatser för matinformation t.ex. inom mödra-; barnhälsovårdens verksamheter är vardagligt förekommande. Våra upplevelser av att tillaga och delta i familjemåltider formar hur vi praktiskt gör och skapar identitetskänsla i alla familjer oavsett etnisk tillhörighet. Därför är familjemåltiden och dess måltidspraxis den kulturella; kulinariska kunskapsbank som bildar fonden mot vilken all information och utbildning om mat kan förstås.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:4
Pages:527-530
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/042/ecp015042b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Inger M. Jonsson (2005). Familjemåltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och måltider, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=042 (accessed 2/11/2016)