Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:AnnaLena Hållner: Tema Äldre och åldrande, Institutionen för tematisk utbildning och forskning, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Den litterära textens minne
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:034
Abstract:Artikelns primära fokus är inte vad minnet betyder; utan vad minnet har för funktion; vad minnet gör i och med en skönlitterär text. Jag kommer att diskutera minnet som avbildning; spegling; härmning och upprepning; och de retoriska strategier som utgör textens minne.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:8
Pages:421-428
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/034/ecp015034b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
AnnaLena Hållner (2005). Den litterära textens minne, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=034 (accessed 2/10/2016)