Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.09 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Tobias Hübinette: Institutionen för orientaliska språk, Stockholms universitet, Sweden
Publication title:Att vara ett fritt flytande subjekt: En studie av den adoptivkoreanska existensen
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:033
Abstract:Under mer än ett halvt sekel har uppskattningsvis en halv miljon icke-vita barn från den postkoloniala världen flugits in till Väst för att adopteras av vita västerlänningar. Efter Kalla krigets slut och som en följd av globaliseringen har den internationella adoptionsverksamheten formligen exploderat i omfattning; och beräknas årligen involvera uppemot 30 000 barn varav tusentalet berör Sverige. Den största enskilda gruppen internationellt adopterade utgörs av 160 000 adopterade från Sydkorea utspridda i ett 20-tal västländer; varav runt 10 000 i Sverige. På grund av att internationell adoption i dess moderna form uppstod just under Koreakriget och att Korea dominerade som ursprungsland ända fram till början av 1990-talet; får adoption från Korea och adoptivkoreaner också ofta representera internationell adoption och internationellt adopterade i generell mening både inom forskningen och i det allmänna kulturella och sociala medvetandet i Väst; och så är också fallet i denna studie.

Hittills har kunskapen om vad det verkligen innebär att vara internationellt adopterad varit bristfällig; och särskilt adoptivkoreanerna har i stället under decennier blivit talade för och representerade av regeringar i både ursprungslandet och i mottagarländerna; och av adoptionsbyråer; adoptionsforskare och adoptivföräldrar. De senaste åren har dock sett uppkomsten av en transnationell adoptivkoreansk rörelse inbegripandes en egen omfattande kulturell produktion; och där självbiografiska texter utgör en central beståndsdel. Utgivandet av dessa texter har gjort det möjligt att nu för första gången lyssna till adoptivkoreanernas egna upplevelser av hur det är att vara internationellt adopterad. Med utgångspunkt från dessa livshistorier; kommer jag här att undersöka och försöka förstå den adoptivkoreanska existensen. Jag börjar med att presentera tidigare forskning om internationell adoption och internationellt adopterade och introducera adoptivkoreanerna som grupp och rörelse; innan jag övergår till att beskriva och tolka den adoptivkoreanska existensen för att slutligen avsluta med en sammanfattning.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:15
Pages:405-419
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/033/ecp015033b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Tobias Hübinette (2005). Att vara ett fritt flytande subjekt: En studie av den adoptivkoreanska existensen, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=033 (accessed 2/10/2016)