Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.10 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Tobias Harding: Tema Kultur och Samhälle, ISAK, Linköpings Universitet, Sweden
Publication title:IT-revolutionen och den svenska kulturens politik: Uppfattningar om ”ny teknik” i svensk kultur- och mediepolitik 1991–1998
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:028
Abstract: Kultur och teknik är två företeelser som varit centrala i konstruktionen av nationella identiteter. Idag menar många emellertid att både teknik och kultur i stället bidrar till nationsidéns övergivande till förmån för mer nätverksartade transnationella strukturer i en allt mer globaliserad värld. Denna artikel handlar om hur svenska staten i sin kulturpolitik (inklusive mediapolitiken) förhållit sig till informationsteknologi. Studien gäller policies på central statlig nivå under perioden 1991–1998. Frågan är här hur teknisk utveckling föreställts i relation till nationell identitet och i vilken utsträckning man tänkt sig relationen som stadd i förändring. Jag drar slutsatsen att inget egentligt förändringsprojekt förelegat. Man tänkte sig visserligen att omgivningen förändrades som resultat av en deterministisk teknikutveckling. Detta bemöttes – framförallt under regeringen Bildt men även senare – i termer av nationens utsikter i tävlan med andra nationer. Från socialdemokratiskt och vänsterhåll har man även uppfattat ett hot från multinationella företag mot svensk demokrati och kultur – det senaste framförallt i termer av globaliseringens hot mot svenska språket – detta har i sin tur lett till begränsade försök att skrida till den nationella kulturens försvar.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:16
Pages:335-350
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/028/ecp015028b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Tobias Harding (2005). IT-revolutionen och den svenska kulturens politik: Uppfattningar om ”ny teknik” i svensk kultur- och mediepolitik 1991–1998, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=028 (accessed 2/13/2016)