Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.09 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Lars Bagborg: Institutionen för kulutrantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Sweden
Publication title:Vägen tillbaka: Erfarenheter av mord och dödsstraff
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:025
Abstract:Ett mord på en nära anhörig slår livet i spillror. I intervjuer med anhöriga till både mordoffer och dödsdömda beskrivs upplevelser av overklighet; maktlöshet och ensamhet. Overklighet för att de händelser som drabbar en inte kan sättas in i ett meningsfullt sammanhang. Maktlöshet eftersom det som hänt inte kan göras ogjort. Ensamhet eftersom man känner att man inte kan kommunicera och dela sina upplevelser med andra. Många anhöriga till mordoffer och dödsdömda återfinner ett sammanhang genom att engagera sig i anhörigorganisationer. I min presentation tolkar jag verksamheten i dessa organisationer som förhandlingar av individuella upplevelser och kulturellt konstruerade betydelser. I anhörigorganisationer återskapas ett meningsfullt sammanhang genom att individens upplevelser fogas in i ett gemensamt berättelserum. Mening och handling ersätter tomhet och maktlöshet. Meningsskapandet i dessa organisationer sker emellertid inte i ett samhälleligt vakuum. Oavsett om organisationen stödjer anhöriga till mordoffer eller dödsdömda har de att förhålla sig till och förhandla vissa kulturellt konstruerade begrepp som offer; förövare; ansvar; hämnd och rättvisa. Jag diskuterar hur individer och organisationer söker forma sina berättelser så att deras upplevelser skall kunna erkännas som giltiga i det offentliga samtalet. Artikeln bygger på min pågående forskning om dödsstraff och försoning i Texas; finansierat av Vetenskapsrådet. Empirin utgörs främst av intervjuer med anhöriga till mordoffer; anhöriga till dödsdömda; dödsdömda; åklagare; advokater samt de som jobbar i avrättningskammaren.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:16
Pages:297-312
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/025/ecp015025b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Lars Bagborg (2005). Vägen tillbaka: Erfarenheter av mord och dödsstraff, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=025 (accessed 2/8/2016)