Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.12 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:David Gedin: Institutionen för litteraturvetenskap och idåhistoria, Stockholms universitet, Sweden
Publication title:En god författare är en död författare
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:024
Abstract:Uppsatsen består av två delar. I den första; helt dominerande delen; sammanfattas en del av de forskningsresultat kring det kulturella fältet i Sverige under 1880-talet som jag presenterat i avhandlingen Fältets herrar. Framväxten av en modern konstnärsroll. Artonhundraåttitalet (Stockholm/Stehag; 2004). I den andra; korta; avslutande delen tar jag upp några teoretiska problem kring de begrepp som skapats av Pierre Bourdieu och som ligger till grund för undersökningen. Också dessa resonemang återfinns i avhandlingen och är i stort kopierade från den inledande teoridiskussionen. Men eftersom de enligt min mening är centrala; mycket intressanta och saknar uppenbara; fullständiga svar; så vill jag gärna lyfta fram dem i förhoppningen att få tillfälle att diskutera dem ytterligare. Eftersom framställningen i princip enbart redogör för den redan redovisade forskningen i avhandlingen inskränker jag noterna till de direkta citat som finns i texten. I övrigt hänvisar jag till huvudkällan.

Uppsatsen publiceras även i serien Skeptronhäften; Uppsala universitet; ISSN 0284-0731; www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:20
Pages:277-296
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/024/ecp015024b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
David Gedin (2005). En god författare är en död författare, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=024 (accessed 2/7/2016)