Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.04 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Kristina Fjelkestam: Institutionen för genus, historia, litteratur och religion, Södertörns högskola, Sweden
Publication title:Den estetiska vändningen
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:020
Abstract:Efter den språkliga vändningen och den kulturella; etiska; visuella och så vidare; har det nu blivit dags för vad jag vill benämna den estetiska vändningen. Utifrån några av de texter som kan sägas utgöra delar av den estetiska vändningen (det mest nyutkomna exemplet är antologin The Aesthetics of Cultural Studies) kommer jag att problematisera både dess ”hur” och dess ”varför”. Till exempel proklamerar den estetiska vändningen en återgång till formalistisk textanalys; men vad betyder ”formalism” i det här fallet? Den anser sig också vara ett slags svar på de konservativas angrepp på så kallat ideologiserande läsarter; utförda av 1990-talets feminister; postkolonialister; queerteoretiker och kulturteoretiker. Men går det verkligen att besvara en fråga som kanske helt enkelt är felställd?
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:6
Pages:235-240
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/020/ecp015020b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Kristina Fjelkestam (2005). Den estetiska vändningen, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=020 (accessed 2/10/2016)