Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.13 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Rédei Cabak: Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds Univetsitet, Sweden
Publication title:Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland: en ”jagets”genre?
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:016
Abstract:Kultursemiotiken per se analyserar mötet mellan kulturer. Begrepp som ego-kultur, extrakultur och icke-kultur är centrala i undersökningar som syftar till att blottlägga den självbild en kultur gör av sig själv i mötet med en annan. Dessa begrepp har paralleller på individnivå med de personliga pronomina i språket.

I den uppsats jag ämnar presentera kommer jag därför att koncentrera mig på en diskussion inom ramen för kultursemiotiken om ”jagets” tillblivelse, genom ett intersektionellt prisma bestående av främst religion, nationalitet och kön, i relation till en pilotstudie av Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland, där hon vistades ett par månader mellan 1803 och 1804. Frågor som berörs är: Skiftar Mme de Staëls självförståelse som kvinna, protestant och intellektuell i de olika sammanträffanden hon gör i Tyskland? Hur uppfattar hon sin egen komplicerade nationella tillhörighet i dessa möten? Mme de Staëls komplexa bakgrund gör hennes självbiografiska reseskildring särskilt intressant för en kultursemiotisk analys, som syftar till att förklara hennes mångskiftande självrepresentation.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:17
Pages:191-207
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/016/ecp015016b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Rédei Cabak (2005). Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland: en ”jagets”genre?, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=016 (accessed 9/16/2014)