Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.13 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Rédei Cabak: Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds Univetsitet, Sweden
Publication title:Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland: en ”jagets”genre?
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:016
Abstract:Kultursemiotiken per se analyserar mötet mellan kulturer. Begrepp som ego-kultur; extrakultur och icke-kultur är centrala i undersökningar som syftar till att blottlägga den självbild en kultur gör av sig själv i mötet med en annan. Dessa begrepp har paralleller på individnivå med de personliga pronomina i språket.

I den uppsats jag ämnar presentera kommer jag därför att koncentrera mig på en diskussion inom ramen för kultursemiotiken om ”jagets” tillblivelse; genom ett intersektionellt prisma bestående av främst religion; nationalitet och kön; i relation till en pilotstudie av Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland; där hon vistades ett par månader mellan 1803 och 1804. Frågor som berörs är: Skiftar Mme de Staëls självförståelse som kvinna; protestant och intellektuell i de olika sammanträffanden hon gör i Tyskland? Hur uppfattar hon sin egen komplicerade nationella tillhörighet i dessa möten? Mme de Staëls komplexa bakgrund gör hennes självbiografiska reseskildring särskilt intressant för en kultursemiotisk analys; som syftar till att förklara hennes mångskiftande självrepresentation.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:17
Pages:191-207
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/016/ecp015016b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Rédei Cabak (2005). Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland: en ”jagets”genre?, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=016 (accessed 2/10/2016)