Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.07 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Katarina Bonnevier: Arkitekturskolan, KTH, Stockholm, Sweden
Publication title:Out of the Salon
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:014
Abstract:Genom en studie kring Salongen undersöker jag de performativa aspekter som finns i all arkitektur. Salongen är både den materiella; rumsliga behållaren och den tidsbegränsade händelsen – en typ av iscensättning där människorna och handlingarna inte kan särskiljas från det byggda. Texten kretsar kring den litterära; feministiska och sexuellt gränsöverskridande salong författaren Natalie Clifford Barney iscensatte i sitt hem på 20; rue Jacob i Paris under nittonhundratalet; och ett par samtida Stockholms salonger som låtit sig inspireras av Barney. På café Copacabana har det under flera säsonger hållits litterära salonger en gång i månaden. Där har ”historiska och dagsaktuella kulturella och queerfeministiska teman” presenterats. För att komma salongsarkitekturen närmare gav jag; som ett slags fullskaleexperiment; en salong hösten 2004 inom ramen för mitt avhandlingsarbete. Det försöket som var ett akademiskt seminarium förklätt till salong hade också sin utgångspunkt i Barneys evenemang. Genom salongens rollbesatta arkitektur framträder relationen mellan människa och arkitektur skarpare eftersom aktörer och publik alltid redan är inskrivna. Jag frågar mig hur konstruerar arkitekturen genus; ”lägre” stående grupper eller ”avvikare” från normen? Mitt huvudtema är queera strategier; frågan om motstånd och överskridande av sådana ordningar. Det handlar om maskerad arkitektur; det queera eller icke-straighta. Mitt antagande är att sambandet mellan människor och arkitektur har mycket att göra med ytan; beklädnaden. En arkitekt i Barneys samtid som arbetade utifrån detta synsätt var Elsie de Wolfe. Det är arkitektur betraktat som visuella rumsliga avgränsningar; vilket rör sig i skala från accessoarer och klädedräkter; via scenerier och kulisser; till väggar och husgrupper.
Language:English
Year:2005
No. of pages:9
Pages:171-179
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/014/ecp015014b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Katarina Bonnevier (2005). Out of the Salon, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=014 (accessed 2/5/2016)