Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.07 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Katarina Bonnevier: Arkitekturskolan, KTH, Stockholm, Sweden
Publication title:Out of the Salon
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:014
Abstract:Genom en studie kring Salongen undersöker jag de performativa aspekter som finns i all arkitektur. Salongen är både den materiella, rumsliga behållaren och den tidsbegränsade händelsen – en typ av iscensättning där människorna och handlingarna inte kan särskiljas från det byggda. Texten kretsar kring den litterära, feministiska och sexuellt gränsöverskridande salong författaren Natalie Clifford Barney iscensatte i sitt hem på 20, rue Jacob i Paris under nittonhundratalet, och ett par samtida Stockholms salonger som låtit sig inspireras av Barney. På café Copacabana har det under flera säsonger hållits litterära salonger en gång i månaden. Där har ”historiska och dagsaktuella kulturella och queerfeministiska teman” presenterats. För att komma salongsarkitekturen närmare gav jag, som ett slags fullskaleexperiment, en salong hösten 2004 inom ramen för mitt avhandlingsarbete. Det försöket som var ett akademiskt seminarium förklätt till salong hade också sin utgångspunkt i Barneys evenemang. Genom salongens rollbesatta arkitektur framträder relationen mellan människa och arkitektur skarpare eftersom aktörer och publik alltid redan är inskrivna. Jag frågar mig hur konstruerar arkitekturen genus, ”lägre” stående grupper eller ”avvikare” från normen? Mitt huvudtema är queera strategier, frågan om motstånd och överskridande av sådana ordningar. Det handlar om maskerad arkitektur, det queera eller icke-straighta. Mitt antagande är att sambandet mellan människor och arkitektur har mycket att göra med ytan; beklädnaden. En arkitekt i Barneys samtid som arbetade utifrån detta synsätt var Elsie de Wolfe. Det är arkitektur betraktat som visuella rumsliga avgränsningar, vilket rör sig i skala från accessoarer och klädedräkter, via scenerier och kulisser, till väggar och husgrupper.
Language:English
Year:2005
No. of pages:9
Pages:171-179
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/014/ecp015014b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Katarina Bonnevier (2005). Out of the Salon, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=014 (accessed 9/20/2014)