Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.08 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Anna Biström: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet, Finland
Publication title:Andligheten i Eva Dahlgrens rocktexter
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:013
Abstract:Flera av Eva Dahlgrens rocktexter innehåller religiösa bilder och motiv: gudar; evighet; himmel; änglar och djävlar. I många av dem förekommer också kritik mot en traditionell och kristen andlighet som ses som livsförnekande. Syftet verkar ofta vara att formulera en egen och ny andlighet där livet och människan står i centrum. En del av tankarna i dessa sånger är besläktade med tankar inom New Age-rörelsen. I mitt paper tar jag utgångspunkt i två av Dahlgrens texter; ”Ung och stolt” samt ”Jag är gud”. Jag beskriver den syn på religion och andlighet som texterna uttrycker. Jag diskuterar också kopplingar till New Age och nyandlighet i allmänhet samt frågan hur andlighetstemat förhåller sig till Eva Dahlgrens tematisering av äkthet; sökandet efter något bestående i tillvaron.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:13
Pages:157-169
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/013/ecp015013b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Anna Biström (2005). Andligheten i Eva Dahlgrens rocktexter, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=013 (accessed 2/7/2016)