Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.06 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Bodil Axelsson: Tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Publication title:Med ögat i kameran: sätt att studera tillblivelsen av ett teaterrum
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:010
Abstract:I mitt papper kommer jag att diskutera en teatral visualiseringsprocess. Det empiriska materialet hämtas från videoinspelningar av det årligt återkommande repetitionsarbetet inför uppsättningen av ”Makten och härligheten” i utomhusmiljö framför Alvastra klosterruin. Detta repetitionsarbete leds av en koreograf och en regissör. Såväl varje år återkommande som för året nya amatörteaterskådespelare deltar. Frågor som kommer att diskuteras är: Hur skapas en teaterscen framför ett kulturarvsmonument? Hur förmedlar deltagarna sinsemellan ett teatralt kroppsspråk med riktning mot en publik? Vilket slags etnografiskt material behövs för att tolka videoinspelade teaterrepetitioner och omvänt vad kan videoinspelningar tillföra en etnografisk tolkningsprocess?
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:9
Pages:119-127
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/010/ecp015010b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Bodil Axelsson (2005). Med ögat i kameran: sätt att studera tillblivelsen av ett teaterrum, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=010 (accessed 2/7/2016)