Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.07 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Mikael Askander: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden
Publication title:Diktaren i medieåldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. Öijers verk
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:009
Abstract:Jag arbetar för närvarande på ett projekt om relationer mellan film och lyrik. Detta är ett tämligen outforskat område, inte minst vad gäller fenomenet ”den filmatiserade diktsamlingen”. vanligtvis diskuteras och undersöks prosaberättelsens relation till filmmediet, och mer sällan lyrikens dito.

I mitt paper kommer jag att behandla två aspekter: poesi på/i film, samt filmanknytningar i lyrik. Mitt exempel begränsas för detta föredrag till Bruno K. Öijer: dels hans film Från en demons båge, dels nedslag i några av hans lyriska texter. Jag för en estetisk diskussion om hur samspelet mellan medierna fungerar, samt en diskussion om vad detta samspel är ett resultat av, med tanke på mediesamhället som kontext. Teoretiskt förankras mina resonemang i dels intermedialitetsforskning, dels i bourdieuskt präglad kultursociologi.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:9
Pages:109-117
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/009/ecp015009b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Mikael Askander (2005). Diktaren i medieåldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. Öijers verk, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=009 (accessed 9/20/2014)