Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.07 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Mikael Askander: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Sweden
Publication title:Diktaren i medieåldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. Öijers verk
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:009
Abstract:Jag arbetar för närvarande på ett projekt om relationer mellan film och lyrik. Detta är ett tämligen outforskat område; inte minst vad gäller fenomenet ”den filmatiserade diktsamlingen”. vanligtvis diskuteras och undersöks prosaberättelsens relation till filmmediet; och mer sällan lyrikens dito.

I mitt paper kommer jag att behandla två aspekter: poesi på/i film; samt filmanknytningar i lyrik. Mitt exempel begränsas för detta föredrag till Bruno K. Öijer: dels hans film Från en demons båge; dels nedslag i några av hans lyriska texter. Jag för en estetisk diskussion om hur samspelet mellan medierna fungerar; samt en diskussion om vad detta samspel är ett resultat av; med tanke på mediesamhället som kontext. Teoretiskt förankras mina resonemang i dels intermedialitetsforskning; dels i bourdieuskt präglad kultursociologi.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:9
Pages:109-117
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/009/ecp015009b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Mikael Askander (2005). Diktaren i medieåldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. Öijers verk, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=009 (accessed 2/9/2016)