Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.23 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Jan Apel: Societas Archaeologica Upsaliensis, Sweden
Publication title:Social reproduktion av hantverk i traditionella samhällen: en arkeologisk/antropologisk tillämpning av några av Bourdieus forskningsverktyg
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:007
Abstract:I uppsatsen diskuteras hur prestigeteknologier och social arbetsdelning fungerar som kuggar i sociala strategier vars mål är att bevara och utöka olika familjers symboliska kapital i arkaiska samhällen. Diskussionen tar sin utgångspunkt i två typer av hantverk: produktionen av flintdolkar under perioden 2350–1700 f. Kr. i södra Skandinavien och traditionell järnframställning. Centrala begrepp från Pierre Bourdieus forskning utgör de nav kring vilka diskussionen förs.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:15
Pages:81-95
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/007/ecp015007b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Jan Apel (2005). Social reproduktion av hantverk i traditionella samhällen: en arkeologisk/antropologisk tillämpning av några av Bourdieus forskningsverktyg, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=007 (accessed 2/8/2016)