Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext2.57 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Cecilia Andersson: Forskarskolan Estetiska Lärprocesser, Konstfack/BI, Sweden
Publication title:Gatukonst - på plats i staden
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:005
Abstract:Jag redogör i denna artikel för gatukonst, detta visuella fenomen (vilket innefattar tags1, graffiti, målningar, klistermärken, affischer och objekt) som en form av kommunikation, där bild och text skapar och omskapar mening i relation till den omgivande urbana miljö där den verkar; uttryck som står utanför den formella konsten och högkulturen, uttryck som ifrågasätter strukturer genom symboliskt motstånd. Framförallt går jag mer specifikt in på var, vilka platser i staden olika former av gatukonst uppstår och på vilka sätt de kommunicerar på olika platser. Därmed tar jag också upp de problem gatukonsten skapar, samt den problematik den synliggör, i det offentliga rummet. Jag börjar emellertid med att redogöra för det offentliga rummets olika definitioner, och utgår från det fysiska rummet, stadsrummet. Jag beskriver också det offentliga rummet som en, till sitt ursprung, demokratisk idé.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:17
Pages:53-69
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/005/ecp015005b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Cecilia Andersson (2005). Gatukonst - på plats i staden, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=005 (accessed 9/20/2014)