Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext2.57 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Cecilia Andersson: Forskarskolan Estetiska Lärprocesser, Konstfack/BI, Sweden
Publication title:Gatukonst - på plats i staden
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:005
Abstract:Jag redogör i denna artikel för gatukonst; detta visuella fenomen (vilket innefattar tags1; graffiti; målningar; klistermärken; affischer och objekt) som en form av kommunikation; där bild och text skapar och omskapar mening i relation till den omgivande urbana miljö där den verkar; uttryck som står utanför den formella konsten och högkulturen; uttryck som ifrågasätter strukturer genom symboliskt motstånd. Framförallt går jag mer specifikt in på var; vilka platser i staden olika former av gatukonst uppstår och på vilka sätt de kommunicerar på olika platser. Därmed tar jag också upp de problem gatukonsten skapar; samt den problematik den synliggör; i det offentliga rummet. Jag börjar emellertid med att redogöra för det offentliga rummets olika definitioner; och utgår från det fysiska rummet; stadsrummet. Jag beskriver också det offentliga rummet som en; till sitt ursprung; demokratisk idé.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:17
Pages:53-69
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/005/ecp015005b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Cecilia Andersson (2005). Gatukonst - på plats i staden, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=005 (accessed 2/9/2016)