Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.08 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Barbro Andersson: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sweden
Publication title:Konsten att göra sig märkvärdig: En studie av det konstnärliga producentfältet i Sverige i början av 1990-talet och några av förutsättningarna för att där erövra erkännande som konstnär
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:004
Abstract:I min studie används både Bourdieus nyckelbegrepp och korrespondensanalys för att undersöka några av förutsättningarna för tillträde till och framgång inom det konstnärliga producentfältet i Sverige i början av 1990-talet. Med utgångspunkt i statistiska uppgifter om de tillgångar som drygt 3 000 konstnärer i statliga Konstnärsnämndens arkiv förfogar över; kartläggs såväl fältet som de banor som lett några för dess struktur representatitva grupper av konstnärer till deras positioner. De är födda 1950 och senare och hör till den generation som domineras av de s.k. postmodernisterna; vilka numera hör till de mest uppburna i svenskt konstliv.
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:14
Pages:39-52
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/004/ecp015004b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Barbro Andersson (2005). Konsten att göra sig märkvärdig: En studie av det konstnärliga producentfältet i Sverige i början av 1990-talet och några av förutsättningarna för att där erövra erkännande som konstnär, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=004 (accessed 2/13/2016)