Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Fanny Ambjörnsson: Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, Sweden
Publication title:Den rosa overallen: Om genusfostran; modeller av jämställdhet och identitetspolitiska markörer
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:003
Abstract:”Jag vet faktiskt inte hur jag ska göra med den där overallen”; förklarar Josefin om den dyrbara present hon fått av en bekant till sin treveckorsbebis. ”Det går bara inte att ha en så ljusrosa sak på en flicka.”

Otaliga forskare har visat hur kläder spelar en central roll för hur genus iscensätts; manifesteras och i vissa fall ifrågasätts. I fråga om bebisar är kanske detta extra tydligt. Bland de föräldrar i Stockholms innerstad som jag intervjuat och studerat med avseende på genusfostran visar sig just kläder vara en av de viktigaste markörerna för barnets genus. Och i likhet med Josefin pekar de flesta föräldrar ut färgen rosa som problematisk. För flickor är färgen bekymmersam; för pojkar tycks den i det närmaste tabu. Hur kommer sig detta? Vad säger det om föreställningar om manligt och kvinnligt; feminint och maskulint? Och hur kan det kopplas till den officiella jämställdhetsdiskursen i dagens Sverige?

Även publicerad i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005.

Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:8
Pages:31-38
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/003/ecp015003b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Fanny Ambjörnsson (2005). Den rosa overallen: Om genusfostran; modeller av jämställdhet och identitetspolitiska markörer, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=003 (accessed 2/13/2016)