Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.07 MBPDF (requires Acrobat Reader)Next
  
Authors:Johan Fornäs: Tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet
Publication title:Kulturstudiernas brott och broar
Conference:Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:015
Article No.:001
Abstract:Kulturstudiernas etablering och spridning kan ses som ett svar på en bred samhällelig tendens till estetisering eller kulturalisering som satt kulturella aspekter i fokus inom en rad samhällsområden. Detta har ökat behovet av tvärvetenskapliga dialoger och kritiska analyser; där det transnationella fältet för cultural studies fått en förnyad aktualitet. Här antyds några samtida strömningar och kritiska dialoger i kulturforskningen och dess samspel mellan svenska traditioner och internationella cultural studies. Vad har ”glokaliseringen” inneburit för hur man idag kan se på detta fält i förhållande till exempelvis den tidiga ”Birminghamskolan” eller de angloamerikanska strömningarnas hegemoniska ställning? Vilka erfarenheter ligger bakom organiserandet av denna konferens och vari ligger utmaningarna idag?
Language:Swedish
Year:2005
No. of pages:12
Pages:9-20
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ecp/015/001/ecp015001b.pdf
Available:2005-12-30
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Johan Fornäs (2005). Kulturstudiernas brott och broar, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=001 (accessed 2/6/2016)