Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.02 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Katri Wikström: Tampere universitet, Finland
Publication title:Nätverksutbildning för bibliotekarier samt musei- och arkivpersonal
Conference:Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:002
Article No.:011
Language:Swedish
Year:1996
No. of pages:4
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ea/cis/1997/010/11/cis9701011.pdf
Available:1997-11-11
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Katri Wikström (1996). Nätverksutbildning för bibliotekarier samt musei- och arkivpersonal, Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996 http://ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=002;article=011 (accessed 2/10/2016)