Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.54 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Nancy Fjällbrant: Chalmers tekniska högskolans bibliotek, Sweden
Gunilla Thomasson: Chalmers tekniska högskolans bibliotek, Sweden
Publication title:EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket
Conference:Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:002
Article No.:010
Language:Swedish
Year:1996
No. of pages:9
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ea/cis/1997/010/10/cis9701010.pdf
Available:1997-11-11
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Nancy Fjällbrant, Gunilla Thomasson (1996). EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket, Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996 http://ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=002;article=010 (accessed 2/13/2016)