Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Kjersti Lie: Universitetsbiblioteket i Trondheim, Norway
Publication title:Problembaseret læring for både student och bibliotekar
Conference:Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:002
Article No.:009
Abstract:Mitt innlegg drøfter forskjeller og likheter i måten studentene ved et prosjekt- og problembasert studium benytter sitt primærbibliotek på; i forhold til hvordan studentene fra et mer pensumbasert studium bruker det. Jeg ser også på hvilke konsekvenser studieformen har for bibliotekets samlingspolitikk; tilbud og tjenester og for bibliotekets personale. Dette er drøftet grundig av andre både i forskningsrapporter og ved konferanser. Mitt bidrag bygger ikke primært på teorier og forskning; men på erfaring fra “det virkelige liv” blant sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter; der veiledningen i forbin-delse med studentenes problemløsing også blir læringssituasjoner for bibliotekaren.
Language:Norwegian
Year:1996
No. of pages:14
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ea/cis/1997/010/09/cis9701009.pdf
Available:1997-11-11
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Kjersti Lie (1996). Problembaseret læring for både student och bibliotekar, Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996 http://ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=002;article=009 (accessed 2/13/2016)