Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.05 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Kjersti Lie: Universitetsbiblioteket i Trondheim, Norway
Publication title:Problembaseret læring for både student och bibliotekar
Conference:Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping, Sverige, 19-20 november 1996
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:002
Article No.:009
Abstract:Mitt innlegg drøfter forskjeller og likheter i måten studentene ved et prosjekt- og problembasert studium benytter sitt primærbibliotek på, i forhold til hvordan studentene fra et mer pensumbasert studium bruker det. Jeg ser også på hvilke konsekvenser studieformen har for bibliotekets samlingspolitikk, tilbud og tjenester og for bibliotekets personale. Dette er drøftet grundig av andre både i forskningsrapporter og ved konferanser. Mitt bidrag bygger ikke primært på teorier og forskning, men på erfaring fra “det virkelige liv” blant sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter, der veiledningen i forbin-delse med studentenes problemløsing også blir læringssituasjoner for bibliotekaren.
Language:Norwegian
Year:1996
No. of pages:14
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ea/cis/1997/010/09/cis9701009.pdf
Available:1997-11-11
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Kjersti Lie (1996). Problembaseret læring for både student och bibliotekar, Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping, Sverige, 19-20 november 1996 http://ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=002;article=009 (accessed 9/15/2014)