Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.02 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Ingemar Ingemarsson: Linköping University, Sweden
Publication title:Informationskompetens som grunden för individuell kunskap vid självstyrt lärande
Conference:Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping, Sverige, 19-20 november 1996
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:002
Article No.:007
Language:Swedish
Year:1996
No. of pages:6
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ea/cis/1997/010/07/cis9701007.pdf
Available:1997-11-11
Publisher:Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Ingemar Ingemarsson (1996). Informationskompetens som grunden för individuell kunskap vid självstyrt lärande, Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping, Sverige, 19-20 november 1996 http://ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=002;article=007 (accessed 9/19/2014)