Files:DescriptionFile size FormatBrowse
Fulltext0.02 MBPDF (requires Acrobat Reader)Previous | Next
  
Authors:Kristin Björgvinsdottir: Fjölbrautaskolinn vid Armula-library, Iceland
Publication title:Skolebibliotekens ansvar
Conference:Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996
Publication type: Abstract and Fulltext
Issue:002
Article No.:005
Abstract:Jeg har merkt at universitets- og højskolebibliotekarene mener at deres elever skulle være mere selvstendige og selvhjulpne når det gjelder informationsteknikken. De mener at for mange elever kommer fra de videregående skolene uten å ha lært sig skikkelig studieteknikk og er nesten hjelpeløse når de henvender seg til biblioteket.

De har sikkert rett i mange tilfeller; men la oss betrakte hvad vi kan; vil og må gjøre i bib-lioteket i den videregående skolen.

Language:Norwegian
Year:1996
No. of pages:5
Series:Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):1650-3686
ISSN (online):1650-3740
File:http://www.ep.liu.se/ea/cis/1997/010/05/cis9701005.pdf
Available:1997-11-11
Publisher:Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

REFERENCE TO THIS PAGE
Kristin Björgvinsdottir (1996). Skolebibliotekens ansvar, Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996 http://ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=002;article=005 (accessed 2/14/2016)