Article | Independent in the heard: Inclusion and exclusion as social processes. Proceedings from the 9th GRASP conference, Linköping University, May 2014 | Mobbning och att försvara utsatta för mobbning: Betydelsen av elevers moraliska emotioner och moraliska disengagemang Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Mobbning och att försvara utsatta för mobbning: Betydelsen av elevers moraliska emotioner och moraliska disengagemang
Author:
Robert Thornberg: Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning, Linköping University, Sweden Tiziana Pozzoli: University of Padua, Italy Gianluca Gini: University of Padua, Italy Tomas Jungert: Lund University, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2014
Conference:
Independent in the heard: Inclusion and exclusion as social processes. Proceedings from the 9th GRASP conference, Linköping University, May 2014
Issue:
121
Article no.:
007
Pages:
109-123
No. of pages:
15
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2015-01-21
ISBN:
978-91-7519-217-8
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Tidigare forskning har visat att moraliskt disengagemang och moraliska emotioner sammanhänger med både mobbning och att försvara personer som är utsatta för mobbning. Vad vi dock inte vet är om var och en av dessa två faktorer fortfarande bidrar till att förklara variationen av dessa beteenden när båda inkluderas i samma modell. Syftet med studien var därför att undersöka hur moraliskt disengagemang och moraliska emotioner är associerade med mobbning och försvararbeteende bland skolbarn i en och samma modell. Vi ville även undersöka om det förelåg en interaktionseffekt mellan dessa två moraliska faktorer och som ytterligare bidrar till att förklara variationen i mobbning och försvararbeteende. 561 elever i årskurs 5 och 6 från 28 grundskolor besvarade anonymt och under skoltid en enkät. Resultatet visade att medan moraliskt disengagemang var positivt associerat med mobbning och negativt associerat med försvararbeteende, så var moraliska emotioner negativt associerade med mobbning och positivt associerade med försvararbeteende. Vidare visade resultatet att elever som uppvisade hög nivå av moraliska emotioner var mindre benägna att mobba oavsett deras nivå av moraliskt disengagemang. I kontrast till detta var moraliskt disengagemang negativt associerat med försvarbeteende vid låga nivåer av moraliska emotioner men inte när nivån av moraliska emotioner var högt.

Keywords: Mobbning; åskådare; moraliskt disengagemang; moraliska emotioner

Independent in the heard: Inclusion and exclusion as social processes. Proceedings from the 9th GRASP conference, Linköping University, May 2014

Author:
Robert Thornberg, Tiziana Pozzoli, Gianluca Gini, Tomas Jungert
Title:
Mobbning och att försvara utsatta för mobbning: Betydelsen av elevers moraliska emotioner och moraliska disengagemang
References:

Arsenio, W. F., & Lemerise, E. A. (2004). Aggression and moral development: Integrating social information processing and moral domain models. Child Development, 75, 987–1002.

Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3, 193-209.

Bandura, A. (2004). Selective exercise of moral agency. In T. A. Thorkildsen & H. J. Walberg (Eds.), Nurturing morality (pp. 37-57). Boston: Kluwer Academic.

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 364-374.

Barchia, K., & Bussey, K. (2011a). Individual and collective social cognitive influences on peer aggression: Exploring the contribution of aggression efficacy, moral disengagement, and collective efficacy. Aggressive Behavior, 35, 1-14.

Barchia, K., & Bussey, K. (2011b). Predictors of student defenders or peer aggression victims: Empathy and social cognitive factors. International Journal of Behavioral Development, 35, 289–297.

Barriga, A. Q., Sullivan-Cosetti, M., & Gibbs, J. C. (2009). Moral cognitive correlates of empathy in juvenile delinquents. Criminal Behaviour and Mental Health, 19, 253–264.

Bierhoff, H-W. (2002). Prosocial behavior. Hove: Psychology Press.

Caravita, S. C. S., Blasio, P. D. & Salmivalli, C. (2009). Unique and interactive effects of empathy and social status on involvement in bullying. Social Development, 18, 140–163.

Caravita, S. C. S., Gini, G., & Pozzoli, T. (2012). Main and moderate effects of moral cognition and status on bullying and defending. Aggressive Behavior, 38, 456–468.

Caravita, S. C. S., Sijtsema, J. J., Rambaran, A. J., & Gini, G. (2014). Peer influences on moral disengagement in late childhood and early adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 43, 193–207.

Carlo, G., Mestre, M. V., Samper, P., Tur, A., & Armenta, B. E. (2010). Feelings of cognitions? Moral cognitions and emotions as longitudinal predictors of prosocial and aggressive behaviors. Personality and Individual Differences, 48, 872–877.

Correia, I., & Dalbert, C. (2008). School bullying: Belief in a personal just world of bullies, victims, and defenders. European Psychologist, 13, 248-254.

Eisenberg, N. (2000). Emotion, regulation, and moral development. Annual Review of Psychology, 51, 665–697.

Eisenberg, N., Eggum, N. D., & Giunta, L. D. (2010). Empathy-related related responding: Associations with prosocial behavior, aggression, and intergroup relations. Social Issues and Policy Review, 4, 143–180.

Gini, G. (2006). Social cognition and moral cognition in bullying: What’s wrong? Aggressive Behavior, 32, 528-539.

Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., & Alto., G. (2007). Does empathy predict adolescents’ bullying and defending behavior? Aggressive Behavior, 33, 467–476.

Gini, G., Pozzoli, T., & Hauser, M. (2011). Bullies have enhanced moral competence to judge relative to victims, but lack moral compassion. Personality and Individual Differences, 50, 603-608.

Hoffman, M. L. (2000). Empathy and moral development. Cambridge: Cambridge University Press.

Hymel, S., Rocke-Henderson, N, & Bonanno, R. A. (2005). Moral disengagement: A framework for understanding bullying among adolescents. Journal of Social Sciences, 8, 1-11.

Hymel, S., Schonert-Reichl, K. A., Bonanno, R. A., Vaillancourt, T., & Rocke Henderson, N. (2010). Bullying and morality. In S. R. Jimerson, S. M. Swearer, & D. L. Espelage (Eds.), Handbook of bullying in schools: An international perspective (pp. 101–118). New York, NY: Routledge.

Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the Basic Empathy Scale. Journal of Adolescence, 29, 589-611.

MacEvoy, J. P., & Leff, S. S. (2012). Children’s sympathy for peers who are targets of peer aggression. Journal of Child Psychology, 40, 1137–1148.

Malti, T., & Latzko, B. (2010). Children’s moral emotions and moral cognition: Towards and integrative perspective. New Directions for Child and Adolescent Development, 129, 1–10.

Menesini, E., Sanchez, V., Fonzi, A., Ortega, R., Costabile, A., & Feudo, G. L. (2003). Moral emotions and bullying: A cross-national comparison of differences between bullies, victims and outsiders. Aggressive Behavior, 29, 515-530.

Obermann, M-L. (2011). Moral disengagement among bystanders to school bullying. Journal of School Violence, 10, 239–257.

Paciello, M., Fida, R., Tramontano, C., Lupinetti, C., & Caprara, G. V. (2008). Stability and change in moral disengagement and its impact on aggression and violence in late adolescence. Child Development, 79, 1288–1309.

Perren, S., & Gutzwiller-Helfenfinger, E. (2012). Cyberbullying and traditional bullying in adolescence: Differential roles of moral disengagement, moral emotions, and moral values. European Journal of Developmental Psychology, 9, 195–209.

Perren, S., Gutzwiller-Helfenfinger, E., Malti, T., &Hymel, S. (2012). Moral reasoning and emotion attributions of adolescent bullies, victims, and bullyvictims. British Journal of Developmental Psychology, 30, 511–530.

Pozzoli, T., Gini, G. & Vieno, A. (2012). Individual and class moral disengagement in bullying among elementary school children. Aggressive Behavior, 38, 378– 388.

Roos, S., Salmivalli, C., & Hodges, V. E. (2011). Person x context effects on anticipated moral emotions following aggression. Social Development, 20, 685–702.

Silfver, M., & Helkama, K. (2007). Empathy, guilt, and gender: A comparison of two measures of guilt. Scandinavian Journal of Psychology, 48, 239–246.

Tisak, M. S., Tisak, J., & Goldstein, S. E. (2006). Aggression, delinquency, and morality: A social-cognitive perspective. In M. Killen & J. G. Smetana (Eds.), Handbook of moral development (pp. 611–629). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Thornberg, R., & Jungert, T. (2013). Bystander behavior in bullying situations: Basic moral sensitivity, moral disengagement and defender self-efficacy. Journal of Adolescence, 36, 475–483.

Thornberg, R., & Jungert, T. (2014). School bullying and the mechanisms of moral disengagement. Aggressive Behavior, 40, 99–108.

Independent in the heard: Inclusion and exclusion as social processes. Proceedings from the 9th GRASP conference, Linköping University, May 2014

Author:
Robert Thornberg, Tiziana Pozzoli, Gianluca Gini, Tomas Jungert
Title:
Mobbning och att försvara utsatta för mobbning: Betydelsen av elevers moraliska emotioner och moraliska disengagemang
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-9-11