Article | On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013 | GrÀva upp och klippa ner - liv och rörelse i villatrÀdgÄrden
Göm menyn

Title:
GrÀva upp och klippa ner - liv och rörelse i villatrÀdgÄrden
Author:
Katarina Saltzman: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet Carina Sjöholm: Institutionen för service management och tjĂ€nstevetenskap, Lunds universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2014
Conference:
On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013
Issue:
095
Article no.:
014
Pages:
121-133
No. of pages:
13
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2014-01-17
ISBN:
978-91-7519-563-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

VillatrÀdgÄrden rymmer mÄnga former av rörelse. Vissa hÀnger samman med Ärets; dygnets och livets cykler. NÀr vÀxtligheten spirar; myllrar det av liv och mÀnsklig aktivitet i trÀdgÄrdarna. Kroppar i rörelse hanterar det vÀxande; planterar och gödslar; ansar och gallrar; grÀver upp och klipper ner. Andra rörelser Àr lÄngsammare; som nÀr buskar breder ut sig och trÀd skjuter i höjden. En sÄdan lÄngsam; obemÀrkt förÀndring kan resultera i att snabba insatser med sekatör och motorsÄg börjar övervÀgas.

TrÀdgÄrd Àr idag ett intresse som delas av mÄnga; och odling och design diskuteras i medier av olika slag. TrÀdgÄrden kan för mÄnga stÄ för stabilitet och kontinuitet. Men samtidigt Àr trÀdgÄrdstrenderna mÄnga; och avlöser varandra; och i trÀdgÄrdshandeln Àr betydande ekonomiska belopp i rörelse. Vi kommer att diskutera rörelse som en viktig dimension av trÀdgÄrden; med utgÄngspunkt i frÄgelistmaterial och pÄgÄende fÀltarbete inom forskningsprojektet Arbete och redskap i villatrÀdgÄrden mellan dröm och förverkligande. Drömmandet; och försöken att förverkliga trÀdgÄrdsdrömmar som i sig stÀndigt förÀndras; rymmer mÄnga aktiviteter.

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Katarina Saltzman, Carina Sjöholm
Title:
GrÀva upp och klippa ner - liv och rörelse i villatrÀdgÄrden
References:

Arkivmaterial

Dialekt-; ortnamns och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG): Svar pÄ frÄgelistan DAG 22 TrÀdgÄrden

Folklivsarkivet i Lund (LUF): Svar pÄ frÄgelistan LUF 233 TrÀdgÄrden

Litteratur

Arvastson; Gösta & Ehn; Billy (red.) 2009: Etnografiska observationer. Lund: Studentlitteratur.

Bergquist; Magnus 1996: En utopi i verkligheten. Kolonirörelsen och det nya samhÀllet. Göteborg: Etnologiska föreningen i VÀstsverige.

Bhatti; Mark; Church; Andrew; Claremont; Amanda; Stenner; Paul 2009: ‘I love being in the garden’: enchanting encounters in everyday life. Social & Cultural Geography; 2009; Volym 10; No 1.

Björkman; Lise-Lotte 2012: Fritidsodlingens omfattning i Sverige. Rapport 2012:8. Alnarp: Fakulteten för landskapsplanering; trÀdgÄrds- och jordbruksvetenskap; Sveriges lantbruks-universitet.

Bringéus; Nils-Arvid (red.) 1979: Arbete och redskap. Materiell folkkultur pÄ svensk landsbygd före industrialiseringen. Lund: Liber.

Connell; Joanne 2005: Managing gardens for visitors in Great Britain: a story of continuity and change Tourism Management nr 2; vol. 26.

Cooper; David 2006: A Philosophy of Gardens. Oxford: Oxford University Press. Harvard.

Ehn; Billy & Löfgren; Orvar 2001: Kulturanalyser. Andra omarbetade upplagan; Malmö: Gleerup.

Ehn; Billy & Löfgren; Orvar 2012: Kulturanalytiska verktyg. Malmö: Gleerup

Ek; Sven B 1990: Kolonins sista strid. Göteborg: Etnologiska föreningen i VÀstsverige.

Fangen; Katrine 2005: Deltagande observation. Malmö: Liber ekonomi.

Flinck; Maria 1994: Tusen Är i trÀdgÄrden. FrÄn sörmlÀndska herrgÄrdar och bakgÄrdar. Stockholm: Tidens förlag/TorekÀllbergets museum.

Flinck; Maria 2010: ”Det var en djungel!” Den heroiska berĂ€ttelsen om trĂ€dgĂ„rden. I: Laboratorium för folk & kultur 1/2010.

Frykman; Jonas 2012: Berörd. Plats; kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. Stockholm: Carlssons bokförlag.

Gunnarsson; Allan 1992: FruktrÀden och paradiset. Doktorsavhandling vid Institutionen för landskapsplanering; Sveriges Lantbruksuniversitet; Alnarp.

Gunnarsson; Allan 2004: TrĂ€d och trĂ€dgĂ„rdar som minne och myt. I: Minne och Myt – Konsten att skapa det förflutna. Nordic Academic Press.

Hagström; Charlotte & Sjöholm; Carina 2003: ”FrĂ„gelistors roll i forskningen. TvĂ„ exempel pĂ„ tillĂ€mpning; Bo G Nilsson; Dan Waldetoft och Christina Westergren (red.). FrĂ„gelist- och berĂ€ttarglĂ€dje. Om frĂ„gelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Hagström; Charlotte & Marander-Eklund; Lena (red.) 2009: FrÄgelistan som kÀlla och metod. Lund: Studentlitteratur.

Head; Lesley & Muir; Pat 2007: Backyard. Nature and Culture in Suburban Australia. Wollongong: University of Wollongong Press.

Hitchings; Russell 2003: People; plants and performance: on actor network theory and the material pleasures of the private garden. Social & Cultural Geography; Vol 4; No 1.

Hitchings; Russell 2006: Expertise and inability. Cultured materials and the reason for som retreating lawns in London. Journal of Material Culture; Vol 11(3).

Klein; Barbro 2003: Med svenska ögon - ett mÄngkulturellt odlingsomrÄde 1990-2000 I: Becker; Karin & Klein; Barbro (red.) Stadens odlare. Fataburen 2003. Stockholm: Nordiska museet.

Kusenbach; M. 2003: “Street Phenomenology: The Go-Along as Ethnographic Research Tool.” Ethnography 4 (3): 449-479.

Londos; Eva 1996: ”Vackert och vedervĂ€rdigt i villatrĂ€dgĂ„rden”. I: Valeri; RenĂ©e och Norström; Ingrid (red.) Tycke och smak. Sju etnologer om estetik. Stockholm: Carlsson.

Londos; Eva 1998: TrÀdgÄrdskonster: med utblick frÄn höglandet. Stockholm: Carlsson.

Londos; Eva 2004: Fem trÀdgÄrdar som samhÀllsspegel. I: Eva Londos (red.) I skuggan av Gnosjöandan. Jönköping: Jönköpings lÀns museum.

Löfgren; Orvar 2003: ”The sweetness of home: class; culture and family life in Sweden”. I: Setha M. Low and Denise Lawrence-ZĂșñiga (red.) The anthropology of space and place: locating culture. Oxford: Blackwell.

Miller; Daniel (red.) 2001: Home possessions: Material culture behind closed doors. Oxford: Berg.

Miller; Daniel 2008: The Comfort of Things. Cambridge: Polity Press.

Nilsson; Bo G; Waldetoft; Dan och Westergren; Christina (red.) 2003: FrÄgelist- och berÀttarglÀdje. Om frÄgelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Nilsson; Gunilla (red.) 2009: TrÀdgÄrdsterapi. Lund: Studentlitteratur.

Parker; Rozsika 2005: Unnatural History. Women; Gardening and Femininity. I: Richardson; T & Kingsbury; N: Vista. The culture and politics of gardens. London: Frances Lincoln.

Pink; Sarah 2003: Home Truths. Gender; domestic objects and everyday life. Oxford: Berg.

Pink; Sarah 2007: Doing Visual Etnography. Images; Media and Representation in Research. Second edition. London: Sage Publication.

Pollan; Michael 1991: Second nature: a garderners education. New York: Atlantic Monthly Press.

Ravn; Helle 2008: Danske villa- og parcellhushaver 1950-2000. Bulletin; Forum för trÀdgÄrds-historisk forskning; Nr 21.

Richardson; Tim & Kingsbury; Noël 2005: Vista. The culture and politics of gardens. London: Frances Lincoln.

Saltzman; Katarina & Sjöholm; Carina 2013: ”TrĂ€dgĂ„rdens arbete och redskap – klassisk etnologi i nya sammanhang”. ETN:LUF; Etnologisk skriftserie; Lunds universitet; nr 8 (under utgivning)

Saltzman; Katarina & Sjöholm; Carina 2014: ”TrĂ€dgĂ„rd – kultiverad natur?” I: K. Ek-Nilsson; L. Midholm; A. Nordström; K. Saltzman & G. SjögĂ„rd (red.): Naturen för mig. Uppsala: Institutet för sprĂ„kminnen (under utgivning).

SCB (Statistiska CentralbyrĂ„n) 2008: Bostads- och byggnadsstatistisk Ă„rsbok 2008. Örebro: Statistiska CentralbyrĂ„n; Enheten för byggande; bostads- och fastighetsstatistik.

Schmidtbauer; Pia; Patrik Grahn & Mats Lieberg (red.) 2005: TÀnkvÀrda trÀdgÄrdar. NÀr utemiljön blir en del av vÄrden. Stockholm: Formas.

Shove; Elizabeth; Watson; Matthew; Hand; Martin & Ingram; Jack 2007: The Design of Everyday Life. Oxford: Berg.

Sjöholm; Carina 1999 "Biobiljetter; filmprogram och frÄgelistor" I: Magnus Bergquist & Birgitta Svensson (red.). Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner. Lund: Studentlitteratur.

Skott; Fredrik 2008: Folkets minnen: traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964. Göteborgs universitet.

Wilke; Åsa 2006: VillatrĂ€dgĂ„rdens historia. Ett 150-Ă„rigt perspektiv. Stockholm: Prisma.

Willim; Robert (red.) 2006: Hem. Temanummer av ETN. Etnologisk skriftserie; nr 2. Etnologiska institutionen; Lunds universitet.

Winther; Ida Wentzel. 2006. Hjemlighed: kulturfĂŠnomenologiske studier. KĂžbenhavn: Danmarks PĂŠdagogiske Universitets Forlag.

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Katarina Saltzman, Carina Sjöholm
Title:
GrÀva upp och klippa ner - liv och rörelse i villatrÀdgÄrden
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21