Article | On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013 | Äckel; jubel; kaos: Förhandling om betydelse i interaktiv barn- och ungdomsteater Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Äckel; jubel; kaos: Förhandling om betydelse i interaktiv barn- och ungdomsteater
Author:
Anna Lundberg: Tema Genus, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2014
Conference:
On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013
Issue:
095
Article no.:
010
Pages:
81-91
No. of pages:
11
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2014-01-17
ISBN:
978-91-7519-563-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Teaterföreställningar byggda på interaktivitet mellan skådespelare och publik har under de senaste åren blivit något av en växande trend inom svensk scenkonst för barn och ungdomar i Sverige. Det konstnärliga greppet gör att traditionell uppdelning mellan scen och salong sätts i rörelse; liksom den skapande processen och ensemblens förhållningssätt till såväl grupp som enskilda teaterbesökare. Andra förutsättningar; möjligheter; krav och utmaningar blir därmed aktuella. ung scen/öst med säte i Linköping är en av de scener som arbetat mest genomgripande med interaktivitet i mötet med en ung publik. Vad innebär det i termer av estetik; politik och kunskap?

Presentationen baseras på ett nyss avslutat fältarbete på barn- och ungdomsteatern ung scen/öst. I en tvåårig interaktiv forskningsprocess har jag som genusforskare tagit del i arbetet med två produktioner: Vad ska vi göra? som spelades under hösten 2012; och Den magiska cirkeln; som spelades under våren 2013. Delar av det metodologiska arbetet kommer att beskrivas; och tentativa frågor om den interaktiva scenkonstens estetik och politik i relation till unga människor kommer att presenteras och diskuteras. Såväl metodpresentation som frågor och resonemang utgår från feministiska och kulturteoretiska perspektiv på makt; estetik; kultur och kunskap.

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Anna Lundberg
Title:
Äckel; jubel; kaos: Förhandling om betydelse i interaktiv barn- och ungdomsteater
References:

Antonovsky; Aaron: Hälsans mysterium; Natur och Kultur 1991.

Axelsson; Malin; Backman; Moa; Gerge; Tova och Lundberg; Anna: ”Konsten att göra konst tillsammans med publiken. Om arbetet med Vad ska vi göra? på ung scen öst”; Nu vill jag prata! Barns röster i barnkulturen; Karin Helander (red); Stockholms universitets förlag 2013.

Bergman Blix; Stina: Rehearsing Emotions. The Process of Creating a Role for the Stage; Stockholms universitet 2010.

Deleuze; Gilles & Guattari; Felix: A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia; University of Minnesota Press 1987.

Ekström; Anders & Sörlin; Sverker: Alltings mått. Humanistisk kunskap i framtidens samhälle; Nordstedts 2012.

Hochschild; Arlile: The managed heart: Commercialization of human feeling; University of California Press 1983.

Kruml; Susan; & Geddes; Deanna: “Exploring the Dimensions of Emotional Labor : The Heart of Hochschild’s Work Management” Communication Quarterly 2000 14: 8.

Lundberg Anna; Hallberg; Matilda & Zetterqvist Nelson; Karin: Barndom; kultur och politik – ett teaterpolitiskt forskningsprojekt. Forskarnas rapport; Tema Barn; 2012:10.

Lundberg; Anna: “Får vi betyg på det här? Skolflickor; nyliberalism och grotesk komik i samtida svensk ungdomsteater”; Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen; Eva Söderberg & Mia Österlund (red) 2013 fc.

Lundberg; Anna: “Will We be Tested on This?”: Schoolgirls; Neoliberalism and the Comic Grotesque in Swedish Contemporary Youth Theatre; Culture Unbound; 2013:5; http://www.cultureunbound.ep.liu.se/current-volume.html.

Power; Nina: One-dimensional Woman; Zero Books 2009.

Staunaes; Dorthe: ”Where have all the Subjects Gone? Bringing Together the Concepts of Intersectionality and Subjectification”; Nora 2003:2.

The Spivak Reader; Donna Landry & Gerald Maclean (red.); Routledge 1996.

Tidskrift för genusvetenskap 2013:1.

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Anna Lundberg
Title:
Äckel; jubel; kaos: Förhandling om betydelse i interaktiv barn- och ungdomsteater
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-9-11