Article | On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013 | Rörlighet och rörelser i en barnteater
Göm menyn

Title:
Rörlighet och rörelser i en barnteater
Author:
Ellinor Lidén: Centrum f√∂r barnkulturforskning, Stockholms universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2014
Conference:
On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013
Issue:
095
Article no.:
008
Pages:
59-67
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2014-01-17
ISBN:
978-91-7519-563-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Som ett samarbetsprojekt mellan Centrum f√∂r barnkulturforskning vid Stockholms universitet och Stockholms stadsteater Sk√§rholmen genomf√∂rdes; med st√∂d av Statens Kulturr√•d; en studie av verksamheten vid den nyinvigda scenen f√∂r barn och unga i stadsdelen Sk√§rholmen; Stockholm. Huvudfokus l√•g p√• den unga publikens upplevelser; tolkningar och meningsskapande av f√∂rest√§llningsbes√∂ken. Avstamp togs i Sk√§rholmsscenens uttalade ambitioner g√§llande tillg√§nglighet; delaktighet och n√§romr√•desf√∂rankring; likt s.k. community-teater d√§r den specifika platsens betydelse f√∂r ber√§ttelse; tilltal och form unders√∂ks konstn√§rligt. Sk√§rholmsscenens str√§van var; och √§r fortfarande; att n√§romr√•det ska f√§rga av sig p√• hela verksamheten ‚Äď inte bara arbetsprocesserna och f√∂rest√§llningsproduk¬¨tionerna utan hela den fysiska byggnaden i sig. Studien utg√∂r grund f√∂r mitt fortsatta doktorsavhandlingsarbete; i vilket jag √§mnar unders√∂ka en barnkultur som r√∂r sig mellan vuxnas definierade ramar och barns meningsskapande; mellan scen och salong samt mellan en teater och dess n√§romr√•de.

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Ellinor Lidén
Title:
Rörlighet och rörelser i en barnteater
References:

Buckingham; David (2003) After the Death of Childhood. Growing up in the Age of Electronic Media. Cambridge: Polity Press.


Corsaro; William A. (2005) The Sociology of Childhood; Second Edition; London: Thousand Oaks; New Delhi: Pine Forge Press.


Davet; Natalie (2011) Makt och maktlöshet. Aspekter och tendenser inom den moderna svenska barnteatern. Göteborg: Barnteaterakademin.


Gustafsson; Birgitta & Fritzén; Lena (2004) Idag ska vi på teater; det kan förändra ditt liv. Om barnteater som meningsskapande i skolan. Växjö niversitet: institutionen för pedagogik.


Hagnell; Viveka (1983) Barnteater.  Myter och meningar. Malmö: Liber Förlag.


Helander; Karin (2011) ”’Den var rolig och s√• l√§rde man sig n√•nting; men jag kommer inte ih√•g vilket det var’‚Äď Om barnteater och receptionsforskning”; Locus 3-4/11.


Helander; Karin (2004) ”’Det var roligt n√§r mamman gr√§t’ ‚Äď barns tankar om teater” I: Anne Ban√©r (red.) Barns smak. Om barn och estetik. Centrum f√∂r barnkulturforskning vid Stockholms universitet; skrift nr 36.


Helander; Karin (2003) Barndramatik och barndomsdiskurser. Lund: Studentlitteratur.


Helander; Karin (1998) Från sagospel till barntragedi. Pedagogik; förströelse och konst i 1900-talets svenska barnteater. Carlsson bokförlag AB. Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 65.


James; Allison & Prout; Alan (red.) (2003) Constructing and Reconstructing Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London/New York: Routledge Falmer.


James; Allison; Jenks; Chris; Prout; Alan (2005) Theorizing Childhood. Cambridge: Polity Press.


Johansson; Barbro & Karlsson; MariAnne (red.) (2013) Att involvera barn i forskning och utveckling. Lund: Studentlitteratur.


Kellett; Mary (2010) Rethinking Children and Research. Attitudes in Contemporary Society. London/New York: Continuum.


Klein; Jeanne (2005) “From Children’s Perspectives: A Model of Aesthetic Processing in Theatre”. I: The Journal of Aesthetic Education; University of Illinois Press; Volume 39; Number 4; pp. 40-57.


Klein; Jeanne and Schonmann; Shifra (2009) “Theorizing Aesthetic Transaction from Children’s Criterial Values in Theatre for Young Audiences. I: Youth Theatre Journal. London: Routledge; pp 60-74.


Lee; Nick (2001) Childhood and society: growing up in an age of uncertainty. Maidenhead: Open University.


Lund; Anna (2008) Mellan scen och salong. En kultursociologisk analys av ungdomsteater (diss). Växjö universitet.


MacNaughton; Glenda & Smith; Kylie (2007) “Transforming Research Ethics: the Choices and Challenges of Researching with Children”. I: Ann Farrell (red.) Ethical Research with Children. Maidenhead: Open University Press; s. 112-123.


Morrow; Virginia (2008) “Ethical Dilemmas in Research with Children and Young People about their Social Environments”. I: Children’s Geographies 6:1; s. 49-61.


Morrow; Virginia and Richards; Martin (1996) ”The Ethics of Social Research with Children: An Overview”. I: Children and Society. Volume 10; s. 90-105.
Prout; Alan (2005) The Future of Childhood. Towards the Interdisciplinary Study of Children. London/New York: Routledge Falmer.

Otryckt material


Lidén; Ellinor & Helander; Karin (2012) Interkulturella perspektiv på scenkonst för barn och unga: teatern som arena för interkulturella möten? Om den lokala förankringens betydelse för scenkonstens tillgänglighet. Slutrapport till Statens Kulturråd. Stockholms universitet: Centrum för barnkulturforskning/Institutionen för musik- och teatervetenskap.


Lundberg; Anna; Mathilda Hallberg; Karin Zetterqvist Nelson (2011) Barndom; kultur och politik ‚Äď ett teaterpolitiskt forskningsprojekt. Forskarnas rapport. Link√∂pings universitet.

Internetkällor


SocialPolitik. Kultur och samhälle; nr 3/2012. http://www.socialpolitik.com/teater-inifran/ (hämtad: 2013-08-12).

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Ellinor Lidén
Title:
Rörlighet och rörelser i en barnteater
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21