Article | On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013 | Resandet och rörelsen - om flykt och rastlöshet i några svenska reseskildringar Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Resandet och rörelsen - om flykt och rastlöshet i några svenska reseskildringar
Author:
Svante Landgraf: Department of Management and Engineering, Quality Technology and Management, Linköping University, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2014
Conference:
On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013
Issue:
095
Article no.:
007
Pages:
55-58
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2014-01-17
ISBN:
978-91-7519-563-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

En resa tar slut när man når målet. Bara den som är i ständig rörelse reser på allvar. Resan innebär inte bara att vistas på en främmande plats; för i stillhet blir varje plats snart välbekant. Den sanna resenären är drabbad av en rastlöshet; en längtan vidare; mot nya och okända mål; som lätt kan ge resan karaktär av flykt. Vad han eller hon flyr från är av mindre betydelse; men det är något välbekant; något i vardagen därhemma eller kanske något i den egna karaktären. I denna artikel undersöker jag hur några författare till reseskildringar under 1990-talet ständigt söker sig vidare; rastlöst; som en slags flykt mot eller från något okänt; och hur detta påverkar deras bild av mötet med det främmande och därmed skildringen av deras utopiska föreställningar. Det är Sven Lindqvist som reser till Sahara och det är Kristian Petris som söker sig mot allt ensligare öar.

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Svante Landgraf
Title:
Resandet och rörelsen - om flykt och rastlöshet i några svenska reseskildringar
References:

Boye; Karin; Härdarna (Stockholm: Bonniers; 1927).

Lindqvist; Sven; Ökendykarna (Stockholm: Bonniers; 1990).

Lindqvist; Sven; Utrota varenda jävel (Stockholm: Bonniers; 1992).

Petri; Kristian; Den sista ön (Stockholm: Bonnier Alba; 1994).

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Svante Landgraf
Title:
Resandet och rörelsen - om flykt och rastlöshet i några svenska reseskildringar
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-9-11