Article | On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013 | Den kapitalistiska skådespelaren : Eller den kapitalistiska teaterns brist på konkurrens Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Den kapitalistiska skådespelaren : Eller den kapitalistiska teaterns brist på konkurrens
Author:
Ulf Friberg: Scenisk gestaltning. Göteborgs Universitet – HSM, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2014
Conference:
On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013
Issue:
095
Article no.:
006
Pages:
47-54
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2014-01-17
ISBN:
978-91-7519-563-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

De senaste årtiondenas strukturomvandlingar har skapat en ny ekonomisk diskurs som blivit hegemonisk. Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle; ett marknadssamhälle där i princip allt är till salu; till skillnad från det marknadsekonomiska samhälle som vi nyss lämnat; där vissa delar fortfarande befann sig utom räckhåll för marknaden. Definitionsskillnaden kan uttrycks som att marknadsekonomi är ett verktyg för att organisera marknadsaktivitet i ett samhälle medan marknadssamhälle snarare är ett sätt att leva; där marknadsvärderingar finns praktiskt taget överallt. Under de senaste 20–25 åren har omfattande samhällsförändringar skett i vårt land. Teaterns värld är inte undantaget dessa förändringar; och eftersom det vi betraktar som den svenska teatern är en del av det offentliga samhället; måste vi ställa oss frågan om inte även den bör betraktas om kapitalistisk. Jag kommer i det följande att utgå från antagandet att den är det.

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Ulf Friberg
Title:
Den kapitalistiska skådespelaren : Eller den kapitalistiska teaterns brist på konkurrens
References:
No references available

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Ulf Friberg
Title:
Den kapitalistiska skådespelaren : Eller den kapitalistiska teaterns brist på konkurrens
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-9-11