Article | On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013 | Turistens texter: Malmbanan och Lapplands-litteraturen 1900-1920 Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Turistens texter: Malmbanan och Lapplands-litteraturen 1900-1920
Author:
Kari Haarder Ekman: Litteraturvetenskap, Stockholms universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2014
Conference:
On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013
Issue:
095
Article no.:
004
Pages:
33-39
No. of pages:
7
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2014-01-17
ISBN:
978-91-7519-563-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Under årtiondena efter 1900 publicerades det en mängd texter om Lappland i Sverige. Lappland var ett tema i skönlitteratur; reseskildringar samt fågelböcker som Min vän Fjällpiparen av Bengt Berg. Vetenskapliga rapporter för en liten krets av expeditionsbenägna forskare ersattes av texter för en bred allmänhet. Hänger detta ihop med att Malmbanan år 1902 stod färdig? Den transporterade inte enbart järnmalm till Narvik; man transporterade också mängder av friluftsintresserade turister in i tidigare otillgängliga fjällområden; där de smidigt kunde bo på den nyöppnade (1903) Abisko Turiststation. Turisterna lockades av texter och bilder och de skrev själva. Hur tänkte man om Lappland? Var det ett exotiskt Shangri-la? Var det ett terra nullius?

Turister rörde sig mot Lappland; texter rörde sig från Lappland; och många turister var kvinnor. De konstnärinnor som tidigare varit i Paris åkte nu till Lappland; exempelvis Emilie Demant Hatt från Köpenhamn som senare skrev en bok om samerna. Turisterna efterfrågade begärligt texter om Lappland; men om man vill analysera hur temat Lappland skildras går det inte att begränsa sig till skönlitteratur. Även facklitteratur om natur; däggdjur och fåglar måste räknas in; samt reseskildringar; brev och bildkonst. Facklitteratur anses förmedla sanningen; men hur såg sanningen om Lappland ut exempelvis år 1907; och vem skrev den?

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Kari Haarder Ekman
Title:
Turistens texter: Malmbanan och Lapplands-litteraturen 1900-1920
References:
No references available

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Kari Haarder Ekman
Title:
Turistens texter: Malmbanan och Lapplands-litteraturen 1900-1920
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-9-11