Article | On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013 | 40+ äntligen tid för lite spinning! En pilotstudie om vardagsmotionsvanor bland svenska kvinnor i medelåldern Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
40+ äntligen tid för lite spinning! En pilotstudie om vardagsmotionsvanor bland svenska kvinnor i medelåldern
Author:
Stina Backman: Tema Genus, Linköpings universitet Anna Lundberg: Tema Genus, Linköpings universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2014
Conference:
On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013
Issue:
095
Article no.:
001
Pages:
9-14
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2014-01-17
ISBN:
978-91-7519-563-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Den här presentationen bygger på en pilotstudie om medelålders kvinnor och idrott genomförd under våren 2013. Studien är utformad mot bakgrund av statistiska centralbyråns; SCBs material samlat inom ramen för ULF; undersökningar av levnadsförhållanden. Databasen ULF innehåller statistisk information om hur levnadsförhållanden i Sverige ser ut bland olika grupper. Områden som behandlas i är bland annat boende; ekonomi; hälsa; fritid; sociala relationer; sysselsättning och trygghet. Uppgifterna som publiceras i samlas in genom telefonintervjuer med ett urval av Sveriges befolkning över 16 år.

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Stina Backman, Anna Lundberg
Title:
40+ äntligen tid för lite spinning! En pilotstudie om vardagsmotionsvanor bland svenska kvinnor i medelåldern
References:

Ellegård; Kajsa; Att byta vanmakt mot egenmakt: [självreflektion och förändringsarbete i rehabiliteringsprocesser]: [metodbok] / [Kajsa Ellegård; Kersti Nordell]; Stockholm: Johansson & Skyttmo; 1997.

Fritid 1976-2002; Levnadsförhållanden; rapport 103; SCB 2004

Krantz; Helena; Matter that matters: a study of household routines in a process of changing water and sanitation arrangements. Linköping university; 2005

Nordell; Kersti; Kvinnors hälsa - en fråga om medvetenhet; möjligheter och makt: att öka förståelsen för människors livssammanhang genom tidsgeografisk analys; Göteborg: Kulturgeografiska institutionen; Handelshögskolan; Univ.; 2002

Sandberg; Linn; Getting intimate. A Feminist Analysis of Old Age; Masculinity & Sexuality; Linköping university; 2011

On the Move: ACSIS conference 11-13 June Norrköping; Sweden 2013: I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 11-13 juni Norrköping; Sverige 2013

Author:
Stina Backman, Anna Lundberg
Title:
40+ äntligen tid för lite spinning! En pilotstudie om vardagsmotionsvanor bland svenska kvinnor i medelåldern
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-9-11