Article | 3:e Utvecklingskonferensen f√∂r Sveriges ingenj√∂rsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrk√∂ping; Link√∂pings universitet | √Ėppna L√§rresurser f√∂r Ingenj√∂rsutbildningar
Göm menyn

Title:
√Ėppna L√§rresurser f√∂r Ingenj√∂rsutbildningar
Author:
Christer Thörn:
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
026
Pages:
133-136
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Detta bidrag beskriver våra erfarenheter från utvecklingen och genomförandet av en programmeringskurs för högskoleingenjörsstudenter på andra året i datateknik. Kursen utvecklades och genomfördes med hjälp av Internet-baserade öppna lärresurser (open educational resources/OER); specifikt för att stödja självstudier. Artikelns syfte är att visa exempel på den potential och de problem som OER innebär; samt erfarenheterna från att praktiskt använda dem. Vi delger motiven för att använda OER; hur kursen utformades för att använda OER; vilket verktygsstöd som användes och hur utfallet av kursen blev. Utöver lärarens erfarenheter av kursen har även studenterna svarat på en enkel enkät om undervisningssättet och artikeln redovisar de styrkor och svagheter som upplevts med användningen av OER för självstudier. Vi fann att det största problemet vid användning av öppet tillgängliga lärresurser är det begränsade utbudet samt dess varierande kvalitet. Vi fann även att den huvudsakliga vinsten för utbildaren ligger i möjligheten att hitta unikt material samt att studenterna uppskattar den flexibilitet och relevansen som materialet ger.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Christer Thörn
Title:
√Ėppna L√§rresurser f√∂r Ingenj√∂rsutbildningar
References:

[1] MIT; ‚ÄúMIT OpenCourseWare;‚ÄĚ http://ocw.mit.edu/; Oct. 2011.


[2] K. Academy; ‚ÄúKhan Academy;‚ÄĚ http://www.khanacademy.org/; Oct. 2011.


[3] S. M. Johnstone; ‚ÄúOpen educational resources serve the world;‚ÄĚ EDUCASE Quarterly; vol. 28; no. 3; 2005.


[4] OECD; ‚ÄúGiving knowledge for free;‚ÄĚ 2007.


[5] Apple; ‚ÄúiTunes University;‚ÄĚ http://www.apple.com/education/itunes-u/; Oct. 2011.


[6] YouTube; ‚ÄúYouTube EDU;‚ÄĚ http://www.youtube.com/education; Oct. 2011.


[7] Creative Commons; ‚ÄúCreative Commons;‚ÄĚ http://creativecommons.org/; Oct. 2011.


[8] OER Commons; ‚ÄúOER Commons;‚ÄĚ http://www.oercommons.org/; Oct. 2011

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Christer Thörn
Title:
√Ėppna L√§rresurser f√∂r Ingenj√∂rsutbildningar
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21