Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet
Göm menyn

Title:
Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet
Author:
Urban Westergren: Skolan f√∂r information- och kommunikationsteknologi, Kungliga Tekniska h√∂gskolan, Stockholm Anna-Karin Högfeldt: Skolan f√∂r teknikvetenskaplig kommunikation och l√§rande, Kungliga Tekniska h√∂gskolan, Stockholm
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
021
Pages:
105-198
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

En bepr√∂vad metod f√∂r kvalitetss√§kring av examensarbeten inom ett Fotonikmasterprogram vid KTH; som ing√•r i ett Erasmus Mundus-program presenteras; och diskussioner f√∂rs kring hur denna arbetsform kan till√§mpas √§ven vid examensarbeten som inte ing√•r i internationella samarbetsprogram ‚Äď f√∂r kvalitetss√§kring och kvalitetsutveckling av examensarbetet; med avseende p√• inneh√•ll och examination. Betygss√§ttning; betygsf√∂rdelning och likv√§rdighet vid bed√∂mning kommer s√§rskilt att lyftas med ett bredare angreppsomr√•de √∂ver KTHs samtliga utbildningsprogram; d√§r vi bland annat kommer titta p√• statistiken kring betygsf√∂rdelningen enligt skalan A-F samt l√§rarnas erfarenheter kring att anv√§nda denna skala; och tillh√∂rande bed√∂mningsmanualer vid examination.

Keywords: Kvalitetsarbete; examensarbete; bedömning; examination; betyg; internationalisering; lärande

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Urban Westergren, Anna-Karin Högfeldt
Title:
Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet
References:

[1] Högskoleverkets skriftserie (1998:8 S); Mästarprov eller mardröm? Studenters uppfattningar om examination av självständigt arbete. Stockholm; 1999

[2] Se bilaga A: Bedömningsgrunder och kriterier för examensarbete http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete

[3] Engstr√∂m; E.; Hanson; M.; H√∂gfeldt; A.K.; se Att s√§tta betyg p√• examensarbete vid KTH ‚Äď uppf√∂ljning ett √•r efter reformen http://www.kth.se/ece/avdelningen-for-larande/hogskolepedagogik/publ

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Urban Westergren, Anna-Karin Högfeldt
Title:
Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21