Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH

Title:
Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH
Author:
Kerstin Frenckner: Skolan f√∂r datavetenskap och kommunikation, KTH Björn Hedin: Skolan f√∂r datavetenskap och kommunikation, KTH Viggo Kann: Skolan f√∂r datavetenskap och kommunikation, KTH Stefan Nilsson: Skolan f√∂r datavetenskap och kommunikation, KTH
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
014
Pages:
67-70
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Under 2011 genomförs en stor utvärdering av samtliga utbildningsprogram på KTH. Projektet går under namnet Education Assessment Exercise (EAE) och är den största enskilda aktiviteten inom KTH:s systematiska kvalitetsarbete under året [2]. Projektet går genom tre huvudstadier: självvärdering; extern bedömning och uppföljning. Den första delen skedde under våren 2011; del två i augusti; medan större delen av uppföljning och utveckling var tänkt att ligga efter bedömarnas slutrapport i oktober. Det stadiet påbörjades dock redan i augusti. Syftet med EAE är i första hand att bidra till kvalitetsutveckling; men EAE fungerar också som en förberedelse inför den utvärdering som Högskoleverket planerar att genomföra under 2012.

Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) vid KTH ansvarar för civilingenjörs-; master- och kandidatprogram inom datalogi och datateknik; medieteknik; beräkningsteknik och människa-datorinteraktion. Skolan ansvarar också för ett stort utbud av kurser inom skolans ämnen; datalogi; medieteknik; människa-datorinteraktion; numerisk analys och tal- och musikkommunikation; liksom omfattande forskning i dessa ämnen. Skolan ger kurser inte bara för studenter på skolans egna program utan även för studenter på andra skolors program. Studenterna på CSC-skolans program läser inte bara CSCskolans kurser utan även kurser som ges av andra skolor; till exempel matematikkurser från Skolan för teknikvetenskap.

CSC har länge haft ett systematiskt kvalitetsarbete inom grundutbildningen; som bland annat ledde till att skolan tilldelades Högskoleverkets utmärkelse Framstående utbildningsmiljö 2009. I denna artikel beskriver vi skolans kvalitetsarbete och arbete med EAE; i alla faser av utvärderingsprojektet.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Kerstin Frenckner, Björn Hedin, Viggo Kann, Stefan Nilsson
Title:
Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH
References:

[1] ACM Computing Curricula Recommendations; 2008. http://www.acm.org/education/curricula-recommendations


[2] Per Berglund; Anna-Karin H√∂gfeldt; Sara Karlsson; Ida Klas√©n och Teresia Sandberg. Utv√§rdering f√∂r utveckling ‚Äď KTH:s samtliga utbildningar under belysning. 3:e utvecklingskonferensen f√∂r Sveriges ingenj√∂rsutbildningar; LiU; 2011.


[3] Olle Bälter; Björn Hedin; Viggo Kann och Ingrid Melinder. Application for Centre of Excellence in Higher Education Award 2009. Teknisk rapport KTH CSC; 2009. http://www.csc.kth.se/utbildning/utmarkelse/hsv-csc-analysis.pdf


[4] Bj√∂rn Hedin. Program integrating course: A tool for reflection and quality management; 2:a utvecklingskonferensenen f√∂r Sveriges ingenj√∂rsutbildningar; 138‚Äď139; LTH; 2009.


[5] Högskoleverket. Centres of Excellence in Higher Education 2009. Högskoleverkets rapportserie 2009:34 R; ISSN 1653-0632; 2009.


[6] Viggo Kann. Lärarbemanning för kvalitet. HSVs kvalitetskonferens; Stockholm; 2009.


[7] Viggo Kann. En programsammanhållande kurs med många funktioner. 3:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; LiU; 2011.


[8] Jon Karlfeldt. Den svenska dataingenj√∂ren ‚Äď en j√§mf√∂rande studie av 10 svenska civilingenj√∂rsprogram inom det datavetenskapliga omr√•det. Examensarbete vid KTH CSC; 2011.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Kerstin Frenckner, Björn Hedin, Viggo Kann, Stefan Nilsson
Title:
Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment