Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING

Title:
Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING
Author:
Per Berglund: Fakultetens Prodekanus, Kungliga Tekniska h√∂gskolan, Stockholm Anna-Karin Högfeldt: Skolan f√∂r teknikvetenskaplig kommunikation och l√§rande, Kungliga Tekniska h√∂gskolan, Stockholm Sara Karlsson: Universitetsf√∂rvaltningen, Kungliga Tekniska h√∂gskolan, Stockholm Ida Klasén: Skolan f√∂r teknikvetenskaplig kommunikation och l√§rande, Kungliga Tekniska h√∂gskolan, Stockholm Teresia Sandberg: Universitetsf√∂rvaltningen, Kungliga Tekniska h√∂gskolan, Stockholm
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
013
Pages:
63-66
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Under 2011 genomfördes en stor utvärdering av samtliga utbildningsprogram på KTH. Projektet gick under namnet Education Assessment Exercise (EAE) och utgjorde den största enskilda aktiviteten inom KTH:s systematiska kvalitetsarbete under året. I vår presentation beskriver vi projektets syfte och tre huvudstadier: självvärdering; extern bedömning och uppföljning. Vidare gör vi en kritisk analys av projektets styrkor och svagheter; där vi tar upp metoden; det stöd som erbjudits; samt olika självvärderingsgruppers angreppssätt. Analysen baseras på självvärderingsrapporterna och tillhörande data samt på uppföljning av den externa bedömargruppens platsbesök i augusti och bedömargruppens återrapportering. I presentationen gör vi även jämförelser med liknande utvärderingsinsatser; såsom Nordic 5 Tech Peer Review Project och Aalto-universitetets Teaching Evaluation Exercise (TEE). Dessutom förs en diskussion kring hur utvärderingens resultat ska följas upp internt; hur detta relaterar till kommande externa granskningar av Högskoleverket och liknande; samt hur systematisk och regelbunden intern utbildningsutvärdering ska ske på KTH i framtiden.

Keywords: Kvalitetsarbete; utvärdering; självvärdering; pedagogisk utveckling

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Per Berglund, Anna-Karin Högfeldt, Sara Karlsson, Ida Klasén, Teresia Sandberg
Title:
Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING
References:

[1] Högskoleverket (2010). Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Rapport 2010:22 R.


[2] Karlsson; S.; Berglund; B. & Malmstr√∂m Jonsson; E. ‚ÄĚLedarskap i kravfylld tid: utveckling genom utv√§rdering vid KTH‚ÄĚ. (Kommande)Konferensbidrag till SUHF Att leda h√∂gre utbildning 14-15 november 2011.


[3] Kungl. Tekniska högskolan (2010). Kvalitet genom ständiga förbättringar. Kvalitetspolicy för KTH 2011-2015. http://www.kth.se/om/policies/policyer-och-handlingsplaner-1.3953?l=sv_SE hämtad 2011-10-14

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Per Berglund, Anna-Karin Högfeldt, Sara Karlsson, Ida Klasén, Teresia Sandberg
Title:
Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment