Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen
Göm menyn

Title:
Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen
Author:
Kristina Nilsson: Lunds universitet, Lund Thomas Olsson: Lunds universitet, Lund Ingrid Svensson: Lund universitet, LTHs kansli, Lund Åsa Lindberg-Sand: Lunds universitet, CED, Lund
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
001
Pages:
1-3
No. of pages:
3
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I detta konferensbidrag presenteras ett p√•g√•ende projekt vid Lunds Tekniska H√∂gskola med projekttiteln ‚ÄúVad k√§nnetecknar ett examensarbete med h√∂g kvalitet p√• LTH?‚ÄĚ. Detta projekt startades upp f√∂r snart ett √•r sedan med anledning av den f√∂rest√•ende utv√§rderingen av ingenj√∂rsutbildningen √•r 2013. H√∂gskoleverket ansvarar f√∂r denna utv√§rdering som under 2011 p√•b√∂rjats vid ett flertal fakulteter runt om i landet och som riktar sig mot examina inom h√∂gre utbildning. Utfallet av utv√§rderingen kommer att kunna p√•verka f√∂rdelning av ekonomiska medel samt examinationsr√§ttigheter. Hittills har inga ingenj√∂rsutbildningar utv√§rderats och i detta konferensbidrag diskuteras n√•gra aspekter som b√∂r iakttas d√• de slutliga f√∂ruts√§ttningarna f√∂r utv√§rdering av ingenj√∂rsutbildningen fastst√§lls. Den ursprungliga projektbeskrivningen har under arbetets g√•ng utvidgats till att √§ven innefatta s√•dana fr√•gest√§llningar som ansvarsf√∂rdelningen mellan institutioner och utbildningsprogram samt tillg√•ng till dokumentation.

Keywords: Examensarbeten; Högskoleverket; läranderesultat; nationell utvärdering

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Kristina Nilsson, Thomas Olsson, Ingrid Svensson, Åsa Lindberg-Sand
Title:
Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen
References:

[1] Proposition 2009/10:139; Fokus p√• kunskap ‚Äď Kvalitet i den h√∂gre utbildningen. Propositionen √§r tillg√§nglig p√• f√∂ljande hemsida: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/11/7b94c38c.pdf

[2] H√§rnqvist; K (1999) En akademisk fr√•ga ‚Äď en ESO-rapport om ranking an C-uppsatser. Regeringskansliet; Finansdepartementet: Rapport till Expertgruppen f√∂r studier i offentlig ekonomi. Ds 1999:65

[3] Nilsson; K-A (2009) Direkt kvalitetssäkring. Bedömning av utbildningens resultat och relevans. Lunds universitet: Rapport från Utvärderingsenheten nr 2009:255

[4] EQF-LLL: European Communities (2008) The European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Luxemburg: Office for the Official Publications of the European Communities; 2008.

[5] QF-EHA (2005) A Framework for Qualifications in the European Higher Education Area. Bologna Working Group for Qualification Frameworks. Copenhagen: The Ministry of Science

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Kristina Nilsson, Thomas Olsson, Ingrid Svensson, Åsa Lindberg-Sand
Title:
Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21