Article | Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige | Standardiserat fackspråk för dietister
Göm menyn

Title:
Standardiserat fackspråk för dietister
Author:
Christina Sollenberg: Stockholms L√§ns Landsting, H√§lso- och sjukvårdsf√∂rvaltningen, avdelningen f√∂r E-h√§lsa och strategisk IT
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige
Issue:
070
Article no.:
012
Pages:
63-63
No. of pages:
1
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-09-28
ISBN:
978-91-7519-758-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

2003 bildades en arbetsgrupp kring etik och terminologi inom Dietisternas riksförbund (DRF) med fokus på terminologi; då det sakandes definierade termer för nutritionsbehandling. Arbe-te har utmynnat i flera olika delar med både nationell- och internationell koppling. Syftet med detta abstrakt är att kort beskriva denna utveckling.

Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige

Author:
Christina Sollenberg
Title:
Standardiserat fackspråk för dietister
References:
No references available

Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige

Author:
Christina Sollenberg
Title:
Standardiserat fackspråk för dietister
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21