Article | Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige | Centrala begrepp inom bild- och funktionsmedicin Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Centrala begrepp inom bild- och funktionsmedicin
Author:
Anders Thurin: Klinisk Fysiologi, SU/Östra, Göteborg, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige
Issue:
070
Article no.:
015
Pages:
69-69
No. of pages:
1
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-09-28
ISBN:
978-91-7519-758-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Klinisk fysiologi är en inriktning inom medicinen som bygger på tolkning av fysiologiska mätningar i kliniskt perspektiv; i praktiken med viss övervikt för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta område har inte blivit föremål för systematik och begreppslig standardisering på samma sätt som laboratoriemedicin; kirurgi med flera områden. Jag vill här presentera ett embryo för sådan systematik; som underlag för diskussion.

Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige

Author:
Anders Thurin
Title:
Centrala begrepp inom bild- och funktionsmedicin
References:

[1] Huff SM et al. Development of the Logical Observation Identifier Names and Codes (LOINC) vocabulary. J Am Med Inform Assoc; 1998; 5(3):276-92.

[2] Forrey AW; McDonald CJ et al. Logical observation identifier names and codes (LOINC) database: a public use set of codes and names for electronic reporting of clinical laboratory test results. Clin Chem; 1996; 42(1):81-90.

[3] Vreeman DJ; McDonald CJ. Automated mapping of local radiology terms to LOINC. AMIA Annu Symp Proc; 2005:769- 73.

Scandinavian Conference on Health Informatics 2012; October 2-3; Linköping; Sverige

Author:
Anders Thurin
Title:
Centrala begrepp inom bild- och funktionsmedicin
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-9-11