Article | SprĂ„kteknologi för ökad tillgĂ€nglighet: Rapport frĂ„n ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 | Tilgjengelegheit for samisk og andre nasjonale minoritetssprĂ„k

Title:
Tilgjengelegheit for samisk og andre nasjonale minoritetssprÄk
Author:
Sjur Nørstebø Moshagen: Sametinget i Norge, Norway
Download:
Full text (pdf)
Year:
2010
Conference:
SprĂ„kteknologi för ökad tillgĂ€nglighet: Rapport frĂ„n ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Issue:
054
Article no.:
003
Pages:
17-22
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2011-06-16
ISBN:
978-91-7393-095-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Det finst i dag eit nytt syn pÄ dei sprÄklege minoritetane og ein vilje til Ä stÞtta dei og gjera rett for gamle synder i den politiske leiinga i dei nordiske landa. Dette er nedfelt i nye sprÄklover for minoritetssprÄka. Dei nye lovene fÄr konsekvensar for korleis tenestemenn og myndigheiter skal mÞta minoritetssprÄka og handtera dei til beste for talarane og sprÄksamfunna; og ikkje fyrst og fremst med tanke pÄ storsamfunnet.

SprÄkteknologien tilbyr ulike hjelpemiddel for Ä setja intensjonane bak dei nye lovene om til ein fungerande praksis; slik at minoritetssprÄkstalarane kan bruka sprÄka sine utan at dei dermed blir stempla som andrerangs borgarar; men heller kan vera stolte over sin eigen kultur og sprÄket som ber han. Berre pÄ det viset kan vi gje sprÄksamfunna den styrken som trengst for at sprÄka skal halda fram som brukssprÄk; og bli fÞrde vidare til neste generasjon.

SprĂ„kteknologi för ökad tillgĂ€nglighet: Rapport frĂ„n ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Sjur Nørstebø Moshagen
Title:
Tilgjengelegheit for samisk og andre nasjonale minoritetssprÄk
References:

LanggĂ„rd; P. & T. Trosterud (2008). Language Technology to Strengthen Indigenous Languages. Presentasjon pĂ„ ”The Arctic Indigenous Languages Symposium” i TromsĂž; pdf tilgjengeleg pĂ„ http://giellatekno.uit.no/background/Technology_to_Strengthen.pdf.


Sarasola K (2000). Strategic priorities for the development of language technology in minority languages. In: LREC (2000); pp 106–109.


SEG - Sami Ealahus-ja Guorahallanguovddas – Samisk NĂŠrings- og Utredningssenter (2000): UndersĂžkelse om bruken av samisk sprĂ„k. Tilgjengeleg pĂ„ https://victorio.uit.no/ freecorpus/orig/nob/admin/sd/other_files/Bruken_av_samiske_sprĂ„k_2000.doc.


Skutnabb-Kangas; Tove (2010). Education of Indigenous and Minority Children. In Fishman; Joshua A. & García; Ofelia (eds) Handbook of Language and Ethnic Identity. Disciplinary and Regional Perspectives. Volume 1. 2nd revised edition. Oxford: Oxford University Press; 186–204.


Somers; Harold (2004). Machine Translation And Welsh: The Way Forward. A Report for The Welsh Language Board. Pdf tilgjengeleg pÄ http://www.mti.ugm.ac.id/~adji/courses/ resources/doctor/MT_book/Machine%20Translation%20and%20Welsh%20(PDF).pdf


Trosterud; Trond (2006). Grammatically based language technology for minority languages. I: Lesser-Known Languages of South Asia. Status and Policies; Case Studies and Applications of Information Technology. Mouton de Gruyter 2006 ISBN 978-3-11- 018976-6. s. 293–316.

SprĂ„kteknologi för ökad tillgĂ€nglighet: Rapport frĂ„n ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Sjur Nørstebø Moshagen
Title:
Tilgjengelegheit for samisk og andre nasjonale minoritetssprÄk
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment