Article | Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 | Betre tilbod til syns- og lesehemma studentar med Brage og DAISY PipeOnline? Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Betre tilbod til syns- og lesehemma studentar med Brage og DAISY PipeOnline?
Author:
Gunhild Hovden Kvangarsnes: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Norway Olav Eivind Indergaard: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Norway Marius Olaussen: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Norway
Download:
Full text (pdf)
Year:
2010
Conference:
Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Issue:
054
Article no.:
008
Pages:
67-75
No. of pages:
9
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2011-06-16
ISBN:
978-91-7393-095-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Syns- og lesehemma studentar i høgare utdanning har behov for tilrettelagd studielitteratur. I Noreg er det Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek som har ansvaret for å produsere og formidle litteratur til desse studentane. Denne artikkelen omtalar to sentrale prosjekt knytt til biblioteket sitt arbeid med å produsere og distribuere tilrettelagd studielitteratur; utviklinga av talesyntesen Brage og nettapplikasjonen DAISY PipeOnline.

Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Gunhild Hovden Kvangarsnes, Olav Eivind Indergaard, Marius Olaussen
Title:
Betre tilbod til syns- og lesehemma studentar med Brage og DAISY PipeOnline?
References:

Brandt; S. 2005; Høyere utdanning – tilgjengelig for alle? Studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning. Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering; NIFU STEP; Senter for innovasjonsforskning; tilgjengeleg frå: http://www.nifustep.no/Norway/Publications/2005/R-2005-04m.pdf; [20.02.2011].

Brandt; S. 2010; Tilretteleggingsutfordringer i høyere utdanning før og nå. En studie av tilrettelegging i høyere utdanning i lys av lovendringer og målsetting om å sikre høyere utdanning for en mer mangfoldig studentmasse; NIFU STEP; Senter for innovasjons forskning; tilgjengeleg frå: http://www.nifustep.no/Norway//SitePages/PublicationDetails .aspx?PublicationID=661; [15.02.2011].

Campbell; N. 2007; ”Evaluation of Speech Synthesis. From Reading Machines to Talking Machines?”; s. 29-64; i Dybkjær; L.; Hemsen; H. og Minker; W.; Evaluation of Text and Speech Systems; Text; Speech and Language Technology; Vol. 37; 2008; Springer-Verlag; New York.

Donovan; R. E.; Franz; M.; Sorensen; J. S. and Roukos; S. 1999; Phrase Splicing and Variable Substitution using the IBM Trainable Speech Synthesis System; Proceedings of ICASSP’99; Phoenix; AZ.; tilgjengeleg frå: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=12573 63; [17.02.2011].

Ericsson; C.; Klein; J.; Sjölander; K. og Sönnebo; L. 2007; Filibuster – a new Swedish texttospeech system; Talboks- och Punktskriftsbiblioteket; tilgjengeleg frå: http://www.speech.kth.se/prod/publications/files/qpsr/2007/2007_50_1_033-036.pdf; [12.02.2011].

Gibbon; D.; Moore; R. og Winski; R. (red.) 1997; Handbook of Standards and Resources for Spoken Language Systems. Spoken Language System Assessment; Mouton de Gruyter; Berlin.

King; M. 2007; ”General Principles of User-Oriented Evaluation?”; i Dybkjær; L.; Hemsen; H. og Minker; W. (red.); Evaluation of Text and Speech Systems; Text; Speech and Language Technology; Vol. 37; 2008; s. 125-161; Springer-Verlag; New York.

Leith; L. 2006; Reading the DAISY way; The DAISY Consortium; tilgjengeleg frå: http://data.daisy.org/publications/docs/20070315155100/intro-article2.pdf; [22.02.2011].

Magnus; E. 2009; Student; som alle andre. En studie av hverdagslivet til studenter med nedsatt funksjonsevne; Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap; Norges teknisknaturvitenskapelige universitet; tilgjengeleg frå: http://urn.kb.se/resolve?urn= urn:nbn:no:ntnu:diva-5735; [16.02.2011].

Olaussen; M. 2010; Ei evaluering av talekvaliteten til den syntetiske stemmen Brage. Med vekt på velegnethet i forhold til formidling av studielitteratur; Masteroppgave i nordisk; særlig norsk; språkvitenskap; Institutt for lingvistiske og nordiske studier; Universitetet i Oslo.

Olaussen; M. og Kvangarsnes; G. H. 2011; Rapport fra brukerundersøkelse. Om studenters erfaringer med bruk av studiemateriell produsert med Brage; NLB.

Sjölander; K. og Tånnander; C. 2009; Adapting the Filibuster text-to-speech system for Norwegian bokmål; Proceedings of FONETIK 2009; Dept. Of Linguistics; Stockholm University; tilgjengeleg frå: http://www2.ling.su.se/fon/fonetik_2009/036%20sjolander_ tannander_fonetik2009.pdf; [18.02.2011].

Wells; J. (25.10.2005); SAMPA computer readable phonetic alphabet; [online]; Department of Speech; Hearing and Phonetic Sciences; University College London; tilgjengeleg frå: http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/; [26.02.2011].

Aasen; L. A. 2007; Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger; Kunnskapsdepartementet; tilgjengeleg frå: http://www.regjeringen.no/ upload/KD/Vedlegg/Rapporter/Rapport_tilgjengelig_tilrettelagt_faglitteratur_studenter_sy nshemminger_lesehemminger.pdf; [15.02.2011].

Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Gunhild Hovden Kvangarsnes, Olav Eivind Indergaard, Marius Olaussen
Title:
Betre tilbod til syns- og lesehemma studentar med Brage og DAISY PipeOnline?
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-9-11