Article | Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 | Tilgængelighed af informationer på Internettet for voksne med høretab Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Tilgængelighed af informationer på Internettet for voksne med høretab
Author:
Lene Schmidt: Center for døvblindhed og høretab, Aalborg, Denmark
Download:
Full text (pdf)
Year:
2010
Conference:
Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Issue:
054
Article no.:
004
Pages:
23-33
No. of pages:
11
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2011-06-16
ISBN:
978-91-7393-095-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

De semantiske; pragmatiske og syntaktiske sproglige udfordringer i det danske skriftsprog begrænser i dag mulighederne for fuld tilgængelighed til informationer på internettet for voksne med høretab. Der gives eksempler fra praksis på; hvor misforståelser opstår og strategier for; hvorledes offentlige websider kan gøres mere tilgængelige for denne gruppe. Efterfølgende analyseres og sammenlignes resultater af en læsetest for unge og voksne med og uden høretab og dette følges op af en eye-tracking undersøgelse af døves læsemønster. Resultaterne viser; at på samme måde som dyslektikere kan få støtte til afkodning og forståelse af en tekst ved hjælp af oplæsning; kan voksne med høretab få udbytte af oplæsning af meningsbærende ord med tegn.

Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Lene Schmidt
Title:
Tilgængelighed af informationer på Internettet for voksne med høretab
References:

Aalborg University (2010); Deaf People and the Internet- developing a sign language solution for websites; 9.semester project; Tina Ø. Pedersen; Søren Jensen; 2010.

Arnbak; Elisabeth (2010); Læsetekster for unge og voksne; vejledning; Dansk psykologisk Forlag; 2010. Danske Døves Landsforbund: www.deaf.dk.

Elbro; Carsten (2007); Læsevanskeligheder; Forlaget Gyldendal; 1.udgave 2007.

Engberg-Pedersen; Elisabeth (1998) Lærebog i tegnsprogs grammatik; Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation; 2.udgave 1998.

Epinion; analyseinstitut (2008); Rapport om døves uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold; Undervisningsministeriet: www.uvm.dk.

Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Lene Schmidt
Title:
Tilgængelighed af informationer på Internettet for voksne med høretab
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-9-11