Article | Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 | Webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv
Author:
Rickard Domeij: Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2010
Conference:
Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Issue:
054
Article no.:
002
Pages:
13-16
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2011-06-16
ISBN:
978-91-7393-095-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Allt fler söker information och kommunicerar via internet. Utvecklingen har medfört en mer teknikberoende språkanvändning med många nya hjälpmedel; som både ger nya möjligheter men också ställer höga krav på såväl språklig som teknisk kompetens. Många människor riskerar att ställas utanför nätsamhället om inte information och tjänster anpassas efter deras språkliga behov. Hittills har webbtillgänglighet mest handlat om tillgängligheten till information för personer med funktionsnedsättning. Men hur är det med nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska? Hur tillgänglig är informationen på myndigheternas webbsidor för dem? I artikeln diskuteras behovet av ökad webbtillgänglighet i ett flerspråkigt perspektiv med hänvisning till språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Rickard Domeij
Title:
Webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv
References:

Domeij; Rickard (Red.) (2008). Tekniken bakom språket. Småskrift utarbetad av Språkrådet. Norstedts akademiska förlag.

Domeij; Rickard (2010). En språkpolitik för internet. Rapporter från Språkrådet 2. Språkrådet; Institutet för språk och folkminnen. Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Parkvall; Mikael (2009). Sveriges språk – vem talar vad och var? Institutionen för lingvistik. Stockholms universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-28743

SIKA (2008). Digitala klyftor – Insatser för att överbrygga dessa. SIKA Rapport 2007:6. Språklag (2009:600).

Språkrådet (2010). Vägledning för flerspråkig information. http://www.sprakradet.se/6397

Verva (2006). Vägledningen 24-timmarswebben. Verva. (Se äv. www.eutveckling.se/). Slutnot

En finskspråkig version av den här artikeln publicerades i den sverigefinska tidskriften Kieliviesti nr 3; 2010.

Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Rickard Domeij
Title:
Webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-9-11