Article | SprĂ„kteknologi för ökad tillgĂ€nglighet: Rapport frĂ„n ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 | WebbtillgĂ€nglighet i flersprĂ„kigt perspektiv
Göm menyn

Title:
WebbtillgÀnglighet i flersprÄkigt perspektiv
Author:
Rickard Domeij: Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2010
Conference:
SprĂ„kteknologi för ökad tillgĂ€nglighet: Rapport frĂ„n ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Issue:
054
Article no.:
002
Pages:
13-16
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2011-06-16
ISBN:
978-91-7393-095-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Allt fler söker information och kommunicerar via internet. Utvecklingen har medfört en mer teknikberoende sprÄkanvÀndning med mÄnga nya hjÀlpmedel; som bÄde ger nya möjligheter men ocksÄ stÀller höga krav pÄ sÄvÀl sprÄklig som teknisk kompetens. MÄnga mÀnniskor riskerar att stÀllas utanför nÀtsamhÀllet om inte information och tjÀnster anpassas efter deras sprÄkliga behov. Hittills har webbtillgÀnglighet mest handlat om tillgÀngligheten till information för personer med funktionsnedsÀttning. Men hur Àr det med nationella minoriteter och personer med annat modersmÄl Àn svenska? Hur tillgÀnglig Àr informationen pÄ myndigheternas webbsidor för dem? I artikeln diskuteras behovet av ökad webbtillgÀnglighet i ett flersprÄkigt perspektiv med hÀnvisning till sprÄklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetssprÄk.

SprĂ„kteknologi för ökad tillgĂ€nglighet: Rapport frĂ„n ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Rickard Domeij
Title:
WebbtillgÀnglighet i flersprÄkigt perspektiv
References:

Domeij; Rickard (Red.) (2008). Tekniken bakom sprÄket. SmÄskrift utarbetad av SprÄkrÄdet. Norstedts akademiska förlag.

Domeij; Rickard (2010). En sprÄkpolitik för internet. Rapporter frÄn SprÄkrÄdet 2. SprÄkrÄdet; Institutet för sprÄk och folkminnen. Lag om nationella minoriteter och minoritetssprÄk (2009:724).

Parkvall; Mikael (2009). Sveriges sprĂ„k – vem talar vad och var? Institutionen för lingvistik. Stockholms universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-28743

SIKA (2008). Digitala klyftor – Insatser för att överbrygga dessa. SIKA Rapport 2007:6. SprĂ„klag (2009:600).

SprÄkrÄdet (2010). VÀgledning för flersprÄkig information. http://www.sprakradet.se/6397

Verva (2006). VÀgledningen 24-timmarswebben. Verva. (Se Àv. www.eutveckling.se/). Slutnot

En finsksprÄkig version av den hÀr artikeln publicerades i den sverigefinska tidskriften Kieliviesti nr 3; 2010.

SprĂ„kteknologi för ökad tillgĂ€nglighet: Rapport frĂ„n ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Rickard Domeij
Title:
WebbtillgÀnglighet i flersprÄkigt perspektiv
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21