Article | Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 | Språkteknologi för ökad tillgänglighet: vilka möjligheter finns? Link�ping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Språkteknologi för ökad tillgänglighet: vilka möjligheter finns?
Author:
Rickard Domeij: Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2010
Conference:
Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Issue:
054
Article no.:
001
Pages:
7-12
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2011-06-16
ISBN:
978-91-7393-095-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Kraven på myndigheterna att använda andra språk än svenska i kommunikationen med medborgarna växer. Kan automatisk översättning och andra språkteknologiska hjälpmedel göra svenska myndigheter mer tillgängliga i en flerspråkig och digital värld? Frågan diskuterades på det nordiska seminariet Språkteknologi för ökad tillgänglighet i anslutning till den svenska språkteknologikonferensen SLTC 2011. Denna artikel beskriver översiktligt språkteknologins möjligheter att bidra till ökad tillgänglighet utifrån innehållet på seminariet.

Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Rickard Domeij
Title:
Språkteknologi för ökad tillgänglighet: vilka möjligheter finns?
References:
No references available

Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Rickard Domeij
Title:
Språkteknologi för ökad tillgänglighet: vilka möjligheter finns?
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2018-9-11