Article | Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården | Kunskap; styrning och organisation: några utmaningar inom Hälso- och sjukvården

Title:
Kunskap; styrning och organisation: några utmaningar inom Hälso- och sjukvården
Author:
Claes-Fredrik Helgesson: Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet
Download:
Video
Year:
2010
Conference:
Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården
Issue:
051
Article no.:
002
Publication type:
Video Presentation
Published:
2010-06-09
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


En forskares iakttagelser när det gäller kunskapsstyrning och organisation inom vården. Olika perspektiv. Samordning. Tillit. Generalitet och räckvidd. Kunskap och synsätt förändras.

Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården

Author:
Claes-Fredrik Helgesson
Title:
Kunskap; styrning och organisation: några utmaningar inom Hälso- och sjukvården
References:
No references available

Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården

Author:
Claes-Fredrik Helgesson
Title:
Kunskap; styrning och organisation: några utmaningar inom Hälso- och sjukvården
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment