Article | Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården | Kunskap; styrning och organisation: några utmaningar inom Hälso- och sjukvården
Göm menyn

Title:
Kunskap; styrning och organisation: några utmaningar inom Hälso- och sjukvården
Author:
Claes-Fredrik Helgesson: Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet
Download:
Video
Year:
2010
Conference:
Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården
Issue:
051
Article no.:
002
Publication type:
Video Presentation
Published:
2010-06-09
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

En forskares iakttagelser när det gäller kunskapsstyrning och organisation inom vården. Olika perspektiv. Samordning. Tillit. Generalitet och räckvidd. Kunskap och synsätt förändras.

Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården

Author:
Claes-Fredrik Helgesson
Title:
Kunskap; styrning och organisation: några utmaningar inom Hälso- och sjukvården
References:
No references available

Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården

Author:
Claes-Fredrik Helgesson
Title:
Kunskap; styrning och organisation: några utmaningar inom Hälso- och sjukvården
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21