Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Generalistens dilemma?: Tre essÀister i samtidens litterÀra offentlighet

Title:
Generalistens dilemma?: Tre essÀister i samtidens litterÀra offentlighet
Author:
Emma Eldelin: Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
036
Pages:
447-466
No. of pages:
20
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

EssĂ€n som genre befann sig lĂ€nge i symbios med den borgerliga offentlighet som vĂ€xte fram i Europa under 1700- och 1800-talen. Paralleller kan t.ex. dras mellan borgerlighetens salongs- och kaffehuskulturer och det konverserande tilltal som utvecklades i den personliga essĂ€n i Montaignes efterföljd. Även om essĂ€n vĂ€nde sig till en icke-specialiserad publik var förutsĂ€ttningen att författare och lĂ€sekrets delade ett slags kultur- och vĂ€rdegemenskap. Övertygelsen om kulturellt samförstĂ„nd gjorde det möjligt för essĂ€isten att uttala sig som ”lĂ€rd generalist”; men ocksĂ„ att tilltala lĂ€saren som en jĂ€mlike i frĂ„ga om bildning och kunskaper.

I Sverige utvecklades medvetandet om essÀn som litteraturart förhÄllandevis sent med en höjdpunkt under 1920-talet. Under senare decennier har vi sett mÄnga svenska författare som anknutit till essÀformen; men i en tid dÄ villkoren för litteratur och kunskapsförmedling pÄ ett grundlÀggande sÀtt förÀndrats av fortlöpande demokratiseringsprocesser. Idag utmanas den klassiska bildningstanken av den kunskapsmÀssiga specialiseringen liksom av en expander-ande medie- och populÀrkultur.

I denna artikel belyses nÄgra aspekter av de samtida villkoren för den typ av essÀ dÀr essÀisten upptrÀder som lÀrd generalist. UtgÄngspunkt tas i den litteraturkritiska receptionen av tre essÀböcker frÄn senare decennier: Peter Nilsons Solvindar (1993); Peter Englunds Brev frÄn nollpunkten (1996) och Nina Burtons Den nya kvinnostaden (2005).

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Emma Eldelin
Title:
Generalistens dilemma?: Tre essÀister i samtidens litterÀra offentlighet
References:
No references available

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Emma Eldelin
Title:
Generalistens dilemma?: Tre essÀister i samtidens litterÀra offentlighet
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment