Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | MĂ„ngfald och splittring i Nina Bouraouis Pojkflickan
Göm menyn

Title:
MĂ„ngfald och splittring i Nina Bouraouis Pojkflickan
Author:
Ann-Sofie Persson: Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
034
Pages:
419-432
No. of pages:
14
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I Pojkflickan (2000) berĂ€ttar Nina Bouraoui om sin barndom; splittrad mellan Algeriet och Frankrike; geografiskt och kulturellt. Denna studie av hennes sjĂ€lvbiografiska skrivande inne-bĂ€r en kartlĂ€ggning av de faktorer som bidrar till mĂ„ngfald och splittring av jaget. Den post-koloniala situationen och familjekonstellationen (en fransk mor och en algerisk far) Ă€r avgörande för konstruktionen av jaget; som har att förhĂ„lla sig bĂ„de till det franska och det algeriska. De förvĂ€ntningar som stĂ€lls pĂ„ huvudpersonen uttrycker motstridiga kulturella mönster som placerar henne mellan den franska ”petite fille modĂšle” och en ”garçon manquĂ©â€ som lĂ„ter henne undslippa det fĂ€ngelse som den algeriska kvinnligheten bĂ€r med sig. Protagonistens kropp antar olika skepnader beroende pĂ„ sammanhanget. Hon iscensĂ€tter sig bĂ„de som flicka och pojke och utmanar dĂ€rmed tanken om en stabil; fixerad genusidentitet. Denna artikel föreslĂ„r en lĂ€sning av Pojkflickan dĂ€r tanken om det mĂ„ngfaldiga och splittrade jaget Ă€r stĂ€ndigt nĂ€rvarande. Undersökningen berör hur det sjĂ€lvbiografiska jaget Ă€r konstruerat som mĂ„ngfaldigt och splittrat pĂ„ en och samma gĂ„ng; ur bĂ„de genus- och etnicitetsperspektiv; samt hur detta pĂ„verkar texten som sjĂ€lvbiografi.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Ann-Sofie Persson
Title:
MĂ„ngfald och splittring i Nina Bouraouis Pojkflickan
References:

Agar-Mendousse; Trudy. Violence et crĂ©ativitĂ© de l’écriture algĂ©rienne au fĂ©minin. Paris: L’Harmatttan; 2006.


Ashley; Kathleen; Leigh Gilmore; and Gerald Peters; eds. Autobiography and Postmodernism. Amherst: The U of Massachusetts P; 1994.


Bhabha; Homi. The Location of Culture. New York: Routledge; 1994.


Bouraoui; Nina. Garçon manqué. Paris: Stock; 2000.


Bouraoui; Nina. Pojkflickan. Trans. Maria Björkman. Stockholm: Elisabeth Grate Bokförlag; 2004.


Butler; Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York & Lon-don: Routledge; 1990/ 1999.


Gilmore; Leigh. Autobiographics: A Feminist Theory of Women’s Self-Representation. Ithaca & London: Cornell UP; 1994.


Lejeune; Philippe. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil; 1975.


Lionnet; Françoise. Postcolonial Representations: Women; Literature; Identity. Ithaca & Lon-don: Cornell UP; 1995.


Stanford Friedman; Susan. “Women’s Autobiographical Selves. Theory and Practice” in The Private Self: Theory and Practice of Women’s Autobiographical Writings; Benstock; Shari (ed.). Chapel Hill: The U of North Carolina P; 1988.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Ann-Sofie Persson
Title:
MĂ„ngfald och splittring i Nina Bouraouis Pojkflickan
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21