Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Probas cento i mediehistorisk belysning

Title:
Probas cento i mediehistorisk belysning
Author:
Sigrid Schottenius: Göteborgs universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
028
Pages:
351-358
No. of pages:
8
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Under andra hĂ€lften av trehundratalet komponerade romarinnan Faltonia Betitia Proba ett 694 versrader lĂ„ngt bibelepiskt cento med verser frĂ„n Vergilius’ tre diktverk Bucolica; Georgica och Aeneiden. Under de föregĂ„ende Ă„rhundradena hade den romerske poetens texter i allt högre grad börjat lĂ€sas och skrivas ned i codices istĂ€llet för i papyrusrullar och i viss mĂ„n kan denna materiella övergĂ„ng betraktas som en förutsĂ€ttning för centoteknikens genombrott i den senantika latinska litteraturen. I detta paper diskuteras denna och andra mediehistoriska aspekter av Probas cento; exempelvis vad handskriftsituationen kan sĂ€ga om hur dikten recipierades under medeltiden och vad den senare utgivningshistorien förtĂ€ljer om hur den lĂ€stes i tidigmodern tid. Varför har vissa utgĂ„vor hĂ€nvisningar till de stĂ€llen i Vergilius som verserna Ă€r hĂ€mtade frĂ„n och andra inte? Slutligen en utblick utifrĂ„n dagens situation och tek-niska förutsĂ€ttningar dĂ€r Probas cento med fördel kunde ges ut i en hypertextedition; dĂ€r kĂ€ll- och modelltexterna omedelbart aktualiseras för lĂ€sarna.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Sigrid Schottenius
Title:
Probas cento i mediehistorisk belysning
References:
No references available

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Sigrid Schottenius
Title:
Probas cento i mediehistorisk belysning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment