Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten”
Göm menyn

Title:
Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten”
Author:
Niclas Johansson: Uppsala Universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
018
Pages:
209-225
No. of pages:
17
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Flera forskare har visat att Willy Kyrklund pĂ„ olika stĂ€llen i sitt författarskap gör anspelningar pĂ„ upptĂ€ckter inom den moderna fysiken. Syftet med detta paper Ă€r att göra en lĂ€sning som visar hur kvantmekanikens filosofiska problem lĂ„ter sig integreras i den litterĂ€ra textens struktur. Ett försök görs att lĂ€sa novellen ”Katten” (1957) som en kommentar till Erwin Schrödingers berömda tankeexperiment med en till hĂ€lften död katt. Schrödingers tankeex-periment; vars syfte var att visa pĂ„ de ohĂ„llbara makroskopiska följderna av reell obestĂ€mdhet vad gĂ€ller förhĂ„llanden pĂ„ mikroskopisk nivĂ„; formulerades i en översiktsartikel över diskus-sionen om kvantmekaniken mellan i första hand köpenhamnstolkningen och dolda variabler-tolkningar. Kyrklund iscensĂ€tter genom en dualistisk formmotsĂ€ttning i novellen en motsva-rande konflikt mellan olika filosofiska förhĂ„llningssĂ€tt. FrĂ„gor om determinism och fri vilja; subjektivitet och objektivitet; identitet och komplementaritet blir pĂ„ sĂ„ vis delar i ett spel mellan tvĂ„ perspektiv; vilka lĂ„ter sig förstĂ„s utifrĂ„n den finlĂ€ndske filosofen Eino Kailas idĂ©er om skillnaden mellan ett punktteoretiskt och ett fĂ€ltteoretiskt perspektiv.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Niclas Johansson
Title:
Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten”
References:
No references available

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Niclas Johansson
Title:
Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten”
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21