Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus

Title:
Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
Author:
Christer Ekholm: Stockholms universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
015
Pages:
171-182
No. of pages:
12
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Till fiktionslitteraturens primĂ€ra och performativt konstruerade spatialitet hör inte bara berĂ€t-tandets rum och diegesen; utan Ă€ven det rum i vilken den tĂ€nkta eller implicerade lĂ€saren placeras och förflyttas i olika riktningar. SĂ„ lyder utgĂ„ngspunkten i denna studie; som med hjĂ€lp av en kombination av fenomenologiska; talaktsteoretiska; responsestetiska och narratologiska perspektiv söker nya svar pĂ„ den urgamla frĂ„gan om litteraturens verkan. Litteraturen framtrĂ€der hĂ€r som en sĂ€rskild form av riktad akt; i vilken det jag benĂ€mner ’lokalisering’ Ă€r ett centralt element. Detta samtidigt rumsskapande och positionsangivande grepp utgör den zon i vilken den apostroferade lĂ€sverklighetens dominanta sensorium aktualiseras och förhandlas inom ramen för lĂ€sakten; i ’lokaliseringen’ som grepp – sĂ„ som detta realiseras i den stund lĂ€saren svarar pĂ„ textfenomenets manande gerundivum – blottlĂ€ggs centrala aspekter av litte-raturens pragmatiska dimension.

I all korthet tillĂ€mpar jag min sĂ€rskilda begreppsapparat och lĂ€sart och pĂ„ ett par exem-peltexter: Aksel Sandemoses En flyktning krysser sitt spor (1933) och Albert Camus L’Étranger (1942). Analyserna visar att dessa texter inte blott tematiserar flykt och frĂ€mlingskap; utan Ă€ven – i den implicerade lĂ€sningens rum – skapar rörelser bort och avstĂ„nd till en initialt in- och tillskriven position. Och det Ă€r; menar jag; inte minst pĂ„ denna responsnivĂ„ som dessa texter; liksom all dikt; Ă€ger rum som litteratur.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Christer Ekholm
Title:
Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
References:
No references available

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Christer Ekholm
Title:
Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment