Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
Göm menyn

Title:
Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
Author:
Christer Ekholm: Stockholms universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
015
Pages:
171-182
No. of pages:
12
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Till fiktionslitteraturens prim√§ra och performativt konstruerade spatialitet h√∂r inte bara ber√§t-tandets rum och diegesen; utan √§ven det rum i vilken den t√§nkta eller implicerade l√§saren placeras och f√∂rflyttas i olika riktningar. S√• lyder utg√•ngspunkten i denna studie; som med hj√§lp av en kombination av fenomenologiska; talaktsteoretiska; responsestetiska och narratologiska perspektiv s√∂ker nya svar p√• den urgamla fr√•gan om litteraturens verkan. Litteraturen framtr√§der h√§r som en s√§rskild form av riktad akt; i vilken det jag ben√§mner ‚Äôlokalisering‚Äô √§r ett centralt element. Detta samtidigt rumsskapande och positionsangivande grepp utg√∂r den zon i vilken den apostroferade l√§sverklighetens dominanta sensorium aktualiseras och f√∂rhandlas inom ramen f√∂r l√§sakten; i ‚Äôlokaliseringen‚Äô som grepp ‚Äď s√• som detta realiseras i den stund l√§saren svarar p√• textfenomenets manande gerundivum ‚Äď blottl√§ggs centrala aspekter av litte-raturens pragmatiska dimension.

I all korthet till√§mpar jag min s√§rskilda begreppsapparat och l√§sart och p√• ett par exem-peltexter: Aksel Sandemoses En flyktning krysser sitt spor (1933) och Albert Camus L‚Äô√Čtranger (1942). Analyserna visar att dessa texter inte blott tematiserar flykt och fr√§mlingskap; utan √§ven ‚Äď i den implicerade l√§sningens rum ‚Äď skapar r√∂relser bort och avst√•nd till en initialt in- och tillskriven position. Och det √§r; menar jag; inte minst p√• denna responsniv√• som dessa texter; liksom all dikt; √§ger rum som litteratur.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Christer Ekholm
Title:
Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
References:
No references available

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Christer Ekholm
Title:
Lokaliseringen som grepp: exemplen Sandemose och Camus
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2017-02-21